افزایش ده درصدی آمار اقدام به خودکشی در هرات
افزایش ده درصدی آمار اقدام به خودکشی در هرات

افزایش ده درصدی آمار اقدام به خودکشی در هرات به تناسب سال گذشته بر مبنای آمارهای بیمارستان حوزوی هرات، طی سال روان بیش از یک هزار و ششصد تن که اقدام به خود کشی کرده بودند در این مرکز به ثبت رسیده است. گفته داکتر عارف جلالی سرطبیب بیمارستان هرات، اکثر افرادیکه که اقدام به […]

افزایش ده درصدی آمار اقدام به خودکشی در هرات به تناسب سال گذشته

بر مبنای آمارهای بیمارستان حوزوی هرات، طی سال روان بیش از یک هزار و ششصد تن که اقدام به خود کشی کرده بودند در این مرکز به ثبت رسیده است. گفته داکتر عارف جلالی سرطبیب بیمارستان هرات، اکثر افرادیکه که اقدام به خودکشی نموده‌اند بین ۱۵ تا ۲۵ سال سن دارند و زیادتر شان مردان بوده‌اند.

در سوی دیگر ، فقر اقتصادی، بیکاری و افزایش نا امنی از عامل اصلی خود کشی در بین جوانان در هرات عنوان می‌کنند. روان پزشکان تاکید می‌کنند که دولت در قسمت راه‌های پیش گیری از افزایش خودکشی جوانان طی چند سال گذشته موفق نبوده است.

در عین حال انسیه سروری رئیس امور زنان در هرات تاکید می‌کند که آمار منتشر شده از سوی بیمارستان هرات درست نیست و میزان خود کشی در زنان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

با این همه، خودآزاری، حلقه آویز کردن، خود سوزی و استفاده از مواد سمی روش‌هایی است که با استفاده از آن افراد درهرات  اقدام به خودکشی نموده‌اند. دیده شود چه زمانی دولت برای پیش گیری از این ناهنجاری اجتماعی اقدام خواهد کرد؟