نگرانی زنان هرات از حضور طالبان در بدنه قدرت
نگرانی زنان هرات از حضور طالبان در بدنه قدرت

این شمار از فعالین مدنی، حامیان حقوق زنان و دانشجویان از روند مذاکرات صلح با طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. فعالین مدنی تاکید دارند، از بین رفتن نظام مردم سالاری و سهیم شدن طالبان در بدنه قدرت باعث پشت پا زدن به دستاوردهای سال های اخیر زنان است. از سویی هم فعالین حقوق بشر طالبان را […]

این شمار از فعالین مدنی، حامیان حقوق زنان و دانشجویان از روند مذاکرات صلح با طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. فعالین مدنی تاکید دارند، از بین رفتن نظام مردم سالاری و سهیم شدن طالبان در بدنه قدرت باعث پشت پا زدن به دستاوردهای سال های اخیر زنان است.

از سویی هم فعالین حقوق بشر طالبان را گروه ناقض حقوق بشر خوانده و از حضور آنان در چارچوب نظام سیاسی کشور ابراز نگرانی می‌کنند.

برگزاری نشست مسکو با حضور نمایندگان طالبان و رهبران کشور و همچنان مذاکرات زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان تا کنون نتیجه‌ای را در پی نداشته است، سکینه حسینی عضو شواری ولایتی هرات از موجودیت ابهام در روند گفتگوی صلح ابراز نگرانی نموده و خواهان وضاحت در این روند است.

با این همه دانشجویان و بانوان جوان نگران، تلف شدن حقوق مدنی شان در روند مذاکرات صلح با طالبان هستند، آنان تاکید دارند، دولت باید حق کار و تحصیل زنان را در نشست با طالبان در اولویت قرار دهد.

هرچند مذاکرات صلح طی روزهای اخیر خبر داغ رسانه‌های کشور است، اما به باور آگاهان سیاسی نبود اتفاق نظر میان رهبران کشور معادله را به نفع طالبان به اتمام خواهند رساند.