آغاز کار ساخت ۳۳۴ باب مکتب در هرات
آغاز کار ساخت ۳۳۴ باب مکتب در هرات

سنگ تهداب نخستین مکتب از پروژه اقرا در روستای شاه محمد خان در ولسوالی کرخ ولایت هرات امروز با حضور والی هرات گذاشته شد.عبدالقیوم رحیمی والی هرات در مراسمی به همین منظور تاکید کرد که معارف هرات در سال پیش رو، مکاتب زیادتری را خواهد ساخت. پروژه اقرا قرار است ۳۳۴ باب مکتب را زیر […]

سنگ تهداب نخستین مکتب از پروژه اقرا در روستای شاه محمد خان در ولسوالی کرخ ولایت هرات امروز با حضور والی هرات گذاشته شد.عبدالقیوم رحیمی والی هرات در مراسمی به همین منظور تاکید کرد که معارف هرات در سال پیش رو، مکاتب زیادتری را خواهد ساخت.

پروژه اقرا قرار است ۳۳۴ باب مکتب را زیر مجموعه پروژه های میثاق شهروندی به ارزش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی در ولسوالی‌های هرات بسازد.

در ولسوالی کرخ هرات بیش از ۵۰ باب مکتب وجود دارد. شورای ولایتی هرات به این نظر است که در کنار ساخت مکاتب، باید به بالابردن کیفیت آموزش در این ولسوالی توجه شود.

در همین حال، باشندگان ولسوالی کرخ هماهنگ با شورای ولایتی، در کنار تاکید بر بالا بردن کیفیت آموزش، از دولت می‌خواهند تا در مناطق دوردست مکتب بسازد.

در این حال ریاست معارف هرات می‌گوید که با تهداب گزاری یک باب مکتب در ولسوالی کرخ، کار ساخت ۱۸ مکتب دیگر در ۵ ولسوالی فرسی، پشتون زرغون، زنده جان، اوبه و کهسان هرات به ارزش مجموعی ۹۳ میلیون افغانی آغاز می شود.