شماری از کودکان بیجاشده داخلی مستقر در کمپ شیدایی هرات در روزهای اخیر از بهر نبود امکانات و شدت سرد جان های شان را از دست داده‌اند. این کودکان که در شرایط اسفباری زندگی می‌کنند، به خدمات صحی و آموزشی دسترسی ندارند. خانواده‌های بیجاشده ای که در این کمپ به سر می‌برند از جان باختن کودکان شان طی روزهای اخیر به دلیل شدت یافتن سرمای زمستان و نبود امکانات اولیه خبر می‌دهند.

کودکانی که دنیایی کودکانی‌شان در میان این خیمه‌های کوچک سپری می‌شود، آرزوهای بزرگی در سر دارند، این کودکان از عدم دسترسی مناسب به خدمات صحی و رفتن به مکتب محروم هستند، آنان از مسوولان می‌خواهند تا فکری به حال این قشر آسیب پذیر نمایند.

در سال‌های پسین نهادهای امداد رسان سعی نموده‌اند تا زمینه آموزش را برای کودکان  مهیا سازند، مسوولان یونیسف می‌گویند: در افغانستان بیش از 3.8 میلیون کودک آسیب پذیر زندگی می‌کنند که برای رفع چالش‌های شان دست کم به 50 میلیون دالر بودجه نیاز است، آنان از نهادهای امداد رسان خواهان رسیدگی به چالش‌های  کودکان بیجاشده هستند.

 ادل خدر نمایند یونیسف در افغانستان می‌گوید: “از ده کودک مستقر در کمپ بیجاشدگان سه تن شان از مشکلات روانی رنج می‌برند، ما از نهادهای امداد رسان می‌خواهیم تا برای رفع چالش‌های این کودکان معصوم ما را یاری رسانند.”

از سوی هم مسوولان محلی هرات از افزایش چالش‌های کودکان بیجا شده ابراز نگرانی می‌کنند، آنان کمک های نهادهای امداد رسان را در قسمت حل قسمتی از چالش‌های کوکان موثر عنوان می‌کنند. با این همه چندی قبل اداره محلی هرات گفته بود، برخی از بیجاشدگان داخلی از شدت تنگ دستی اقدام به فروش کودکان‌شان نموده بودند.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *