تاکید عالمان دین هرات به عدم مداخله کشورهای خارجی در روند گفتگوهای صلح با طالبان
تاکید عالمان دین هرات به عدم مداخله کشورهای خارجی در روند گفتگوهای صلح با طالبان

مداخله کشورهای خارجی در روند صلح باعث شده تا گفت و گوهای حکومت وحدت ملی با مخالفان دولت به نتیجه نرسد. سید محمد شیرزادی رییس حج و اوقات هرات می‌گوید: دست اندازی کشورهای خارجی باعث شده تا گفت و گوهای صلح به نتیجه نرسد. علمان دین با پشتبانی از روند مذاکرات صلح خواستار پیش گیری […]

مداخله کشورهای خارجی در روند صلح باعث شده تا گفت و گوهای حکومت وحدت ملی با مخالفان دولت به نتیجه نرسد. سید محمد شیرزادی رییس حج و اوقات هرات می‌گوید: دست اندازی کشورهای خارجی باعث شده تا گفت و گوهای صلح به نتیجه نرسد.

علمان دین با پشتبانی از روند مذاکرات صلح خواستار پیش گیری از مداخله خارجی‌ها به پروسه صلح هستند.

قبل دست یافتن به صلح سیاسی حکومت مکلف به تامین صلح اجتماعی در میان شهروندان است، محی الدین نوری سرپرست ولایت هرات می‌گوید برپایی همایش‌های حمایت از روند صلح می‌تواند سبب تقویت صلح اجتماعی در میان شهروندان شود و از سویی هم راه را برای صلح سیاسی در جامعه باز کند.

از جانبی هم آگاهان باور دارند، تقویت روحیه همدیگر پذیری در میان شهروندان و پیروی از سلوک پیامبر اسلام می‌تواند سبب تسریع روند مذاکرات صلح شود.

باشندگان هرات هم با پشتبانی از روند گفت و گوهای صلح، از طرف‌های درگیر جنگ خواستار پایان بخشیدن به کشتار و خونریزی در کشور هستند.

با اینکه در چند ماه گذشته بارها احزاب سیاسی و فعالین مدنی در افغانستان خواستار همگانی شدن پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح از سوی دولت شده‌اند اما تاکنون دولت جزیات کافی را به اختیار این احزاب و نهادها نگذاشته است.