هشدار نامزدان معترض انتخاباتی به مسدود کردن درب کمیسیون‌های انتخاباتی در هرات
هشدار نامزدان معترض انتخاباتی به مسدود کردن درب کمیسیون‌های انتخاباتی در هرات

نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان؛با گردآوری نزدیک صد امضا؛از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی چند خواست عمده دارند؛باطل شدن آرای بدون بایو متریک،باز شماری مجدد کل آرا،انجام فرایند باز شماری زیر نظر نظاران نامزدان و پیگرد کسانیکه که در تقلب‌ها دست داشته‌اند. این شمار از نامزدان معترض هشدار می‌دهند؛اگر در جریان سه روز آینده به خواست شان […]

نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان؛با گردآوری نزدیک صد امضا؛از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی چند خواست عمده دارند؛باطل شدن آرای بدون بایو متریک،باز شماری مجدد کل آرا،انجام فرایند باز شماری زیر نظر نظاران نامزدان و پیگرد کسانیکه که در تقلب‌ها دست داشته‌اند.

این شمار از نامزدان معترض هشدار می‌دهند؛اگر در جریان سه روز آینده به خواست شان رسیدگی نشود؛ درب کمیسیون‌های انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی را مسدود کرده و دست به اعتراض‌های گسترده مدنی می‌زنند.

در حالیکه قرار است تا چند روز دیگر نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان اعلام  شود، شهیر احمد احمدیار نماینده دفتر تیفا در هرات اجرایی شدن خواست‌های نامزدان معترض را غیر ممکن می‌دانند.

با این همه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در هرات می‌گوید؛رسیدگی به این خواست‌ها در صلاحیت آنان نیست و این مسله باید در کمیسیون مرکزی شکایت‌های انتخاباتی پیگیری شود.

این شمار از نامزدان معترض ادعا دارند ۷۵ درصد تقلب‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات هرات صورت گرفته و عاملان آن باید به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند.