بی باوری به زنان یا عدم آگاهی زنان به حقوق سیاسی شان؟
بی باوری به زنان یا عدم آگاهی زنان به حقوق سیاسی شان؟

بر اساس تحقیق انجام شده از مجموع ۳۳۸۶۶۱ رای شهروندان هرات در انتخابات ۲۸ میزان مجلس نمایندگان تنها ۲۶۹۵۹ رای که نه درصد می‌شود به نفع ۲۶ تن از بانوان نامزد در این دوره از انتخابات مجلس نمایندگان به صندوق ریخته شده است. فعالین حقوق بانوان این آمار را مایوس کننده می‌دانند. این افراد می‌گویند  […]

بر اساس تحقیق انجام شده از مجموع ۳۳۸۶۶۱ رای شهروندان هرات در انتخابات ۲۸ میزان مجلس نمایندگان تنها ۲۶۹۵۹ رای که نه درصد می‌شود به نفع ۲۶ تن از بانوان نامزد در این دوره از انتخابات مجلس نمایندگان به صندوق ریخته شده است. فعالین حقوق بانوان این آمار را مایوس کننده می‌دانند. این افراد می‌گویند  تلاش‌ها طی بیش از یک و نیم دهه گذشته در راستای اعتماد سازی به بانوان بی نتیجه بوده است.

از جانبی هم برخی از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان هرات تاکید دارند، تا هنوز مرد سالاری در هرات حاکم است و همچنان زنان به عنوان جنس دوم قلمداد می‌شوند، به باور آنان انتخابات ۹۷ برای بانوان هرات سناریوی از یاس و ناامیدی بود.

از میان بیست و شش نامزد بانو در انتخابات هرات، رحمیه جامی با کسب ۳۶۸۶ رای توانست بلند ترین را به خود اختصاص دهد و شیلا شهیدزاه با کسب  ۵۳ رای کمترین رای را در ردیف بانوان کسب کرده است. مقایسه بلند ترین آرای بانوان با مردان در هرات حاکی از تفات بیش از سیزده هزار رای میان زنان و مردان دارد.

از منظر دیگر انسیه رییس امور زنان در هرات کسب نه درصد آرای مردم را از سوی نامزدان بانوان در این دور از انتخابات را ناشی از عدم آگاهی بانوان در مورد حقوق سیاسی شان می‌دانند.

اما بانوان هرات می‌گویند: بر علاوه نگاه جنسیتی در هرات، فقر اقتصادی بانوان و عدم دسترسی آنان به به ولسوالی‌های ناامن هرات جهت انجام کمپاین از دیگر عوامل این آمار به شمار می‌رود.

با این همه مطابق به قانون انتخابات از میان هفده نمایندگان هرات در مجلس تنها پنج تن شان را بانوان تشکیل می‌دهند و با توجه به نتایج ابتدایی، چهار تن از نامزدان برنده را چهره‌های دور قبل هستند و تنها یک تن از بانوان را چهره نو است.