خواست فعالین حقوق زن به حفظ دستاوردهای زنان در مذاکرات صلح با طالبان
خواست فعالین حقوق زن به حفظ دستاوردهای زنان در مذاکرات صلح با طالبان

اجتماع زنان افغان برای صلح، برنامه ای به هدف تاکید بانوان کشور بر پایان دادن به جنگ ! اعضای شورای عالی صلح  که در این نشست در هرات اشتراک نموده اند، از سران حکومت و هیئت گفتگو کننده با طالبان میخواهند تا دستاوردهای بانوان کشور طی بیش از یک و نیم دهه گذشته نادیده گرفته […]

اجتماع زنان افغان برای صلح، برنامه ای به هدف تاکید بانوان کشور بر پایان دادن به جنگ !

اعضای شورای عالی صلح  که در این نشست در هرات اشتراک نموده اند، از سران حکومت و هیئت گفتگو کننده با طالبان میخواهند تا دستاوردهای بانوان کشور طی بیش از یک و نیم دهه گذشته نادیده گرفته نشود، به باور آنان حقوق بانوان و حضور زنان در دور نمای آینده سیاسی کشور باید جز شرط های اساسی مذاکره کنندگان با مخالفان باشد.

از جانب دیگر مرجان متین مشاور بانوی نخست کشور میگوید: در گام نخست باید بانوان کشور به یک دیدگاه واحد در خصوص برقراری صلح برسند، به گفته مرجان متین مشاور بانوی نخست کشور، اجتماع زنان افغان برای صلح به شمول هرات در بیست و هشت ولایت کشور برگزار شده و تلاش میشود تا از این طریق، بانوان کشور بسیج شده و حمایت شان را از روند صلح اعلام نمایند.

از جانب دیگر فعالین حقوق زنان و اعضای شورای ولایتی هرات با انتقاد از دولت میگویند: نقش بانوان در پروسه صلح نمادین است و دولت اراده جدی در راستای حضور زنان در گفت وگوهای صلح ندارد.

با این همه دیده شود، برآیند برنامه هایی از دست در آینده چه خواهد بود؟ و آیا حکومت اراده قاطع جهت حضور زنان در گفت وگوهای صلح خواهد داشت؟