نگرانی از پولی شدن خدمات صحی بیمارستان مرکزی هرات
نگرانی از پولی شدن خدمات صحی بیمارستان مرکزی هرات

در آینده نزدیک خدمات صحی در بیمارستان ششصد بستر در شهر هرات  پولی خواهد شد. بر اساس طرح جدید وزرات صحت عامه کشور،قرار است تا چند روز دیگر عرضه خدمات بهداشتی در بیمارستان دولتی هرات در بدل دریافت پول صورت بگیرد؛اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات بشدت نسبت به این طرح، ونیز آغاز روند […]

در آینده نزدیک خدمات صحی در بیمارستان ششصد بستر در شهر هرات  پولی خواهد شد.

بر اساس طرح جدید وزرات صحت عامه کشور،قرار است تا چند روز دیگر عرضه خدمات بهداشتی در بیمارستان دولتی هرات در بدل دریافت پول صورت بگیرد؛اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات بشدت نسبت به این طرح، ونیز آغاز روند اجرایی آن در هرات انتقاد میکنند.

شماری از مراجعه کنندگان بیمارستان دولتی هرات میگویند؛کیفیت خدمات در این نهاد قابل قبول نیست و با پولی شدن خدمات بهداشتی،باید کیفیت آن نیز افزایش یابد.

در بنری که به منظور آگاهی دهی  در مقابل درب بیمارستان دولتی هرات نصب شده، بهای عرضه هر یک از خدمات بهداشتی برای مراجعه کنندگان مشخص شده است. جیلاتی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در سفر معیین وزارت صحت عامه به هرات از او خواسته شده، این طرح باید ابتدا در مرکز کشور و سپس در ولایت ها اجرایی شود.

با این همه مسوولان بیمارستان دولتی هرات میگویند؛طرح ارایه خدمات بهداشتی در برابر دریافت پول قرار است بگونه همزمان افزون بر هرات در ۱۰ ولایت دیگر کشور نیز اجرایی شود.

طرح ارایه خدمات بهداشتی در مراکز درمانی دولتی پس از تایید اعضای مجلس نمایندگان و شورای وزیران از سوی رییس جمهوری غنی توشیح شد و اکنون جنبه قانونی گرفته است.بر این اساس تا چند روز ارایه خدمات در شفاخانه دولتی هرات در بدل پرداخت پول صورت خواهد گرفت.