روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در آینده نزدیک در هرات
روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در آینده نزدیک در هرات

شمارش معکوس برای آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات! قرار است تا دو هفته دیگر روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات آغاز شود. محمد ناصر حافظی مدیر دفتر ولایتی توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات میگوید در گام نخست روزانه ۶۰ شناسنامه برای باشندگان هرات توزیع خواهدشد. مقام های محلی هرات میگویند؛دفتر […]

شمارش معکوس برای آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات!

قرار است تا دو هفته دیگر روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات آغاز شود.

محمد ناصر حافظی مدیر دفتر ولایتی توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات میگوید در گام نخست روزانه ۶۰ شناسنامه برای باشندگان هرات توزیع خواهدشد.

مقام های محلی هرات میگویند؛دفتر ولایتی اداره توزیع توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات بتازگی کار خود را آغاز کرده و دست کم ۵۰ کارمند در آن استخدام شده اند؛اما این کارمندان بگونه قراردی استخدام شده و کارمند خدمات ملکی نیستند.

شماری از باشندگان هرات توزیع شناسنامه های الکترونیکی را در تامین شفافیت انتخابات و ایجاد سهولت برای شهروندان کشور سودمند میدانند.

اما برخی اعضای شورای ولایتی هشدار میدهند،حکومت باید در مسله توزیع شناسنامه های الکترونیکی خواست همه باشندگان کشور را مد نظر بگیرد و توزیع شناسنامه ها بگونه یک جانبه و بدون در نظر گرفتن خواست همه مردم، این روند را با چالش جدی ور به رو میکند.

جنجال اصلی شناسنامه های الکترونیکی بر سر درج شدن یا درج نشدن واژه افغان است؛اختلاف دیدگاهی که روند توزیع این سند مهم ملی را با یک چالش جدی رو به رو کرده است.این در حالی است که پیش از این روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در مرکز کشور آغاز شده است.