متهم شدن وزارت خانه‌های کشور به عدم ارسال بودجه انکشافی به ولایات
متهم شدن وزارت خانه‌های کشور به عدم ارسال بودجه انکشافی به ولایات

شماری از نمایندگان جامعه مدنی شش ولایت هرات، بلخ، دایکندی، ننگرهار، کابل و تخار  در هرات زیر یک سقف به هدف بررسی تبیطق پرروژه های انکشافی در حوزه های، صحت، معارف، امنیت و سایر بخش با حضور داشت مسوولان وزارت های معارف، صحت وداخله جمع شده اند. این فعالین مسوولان وزارت خانه های کشور را متهم […]

شماری از نمایندگان جامعه مدنی شش ولایت هرات، بلخ، دایکندی، ننگرهار، کابل و تخار  در هرات زیر یک سقف به هدف بررسی تبیطق پرروژه های انکشافی در حوزه های، صحت، معارف، امنیت و سایر بخش با حضور داشت مسوولان وزارت های معارف، صحت وداخله جمع شده اند. این فعالین مسوولان وزارت خانه های کشور را متهم به کارشکنی و ندانم کاری در قسمت تبیطق پروژه های انکشافی نموده و تاکید دارند، سهل انگاری مسوولان از همه بیشتر مردم را متضرر ساخته است.

با این حال مسوولان وزارت های معارف و صحت عامه کشور که در این نشست اشتراک کرده میگویند: واحد های اداری وزارت ها در ولایات کشور مکلف اند چالش های موجود را برطرف کنند، این مسوولان تاکید دارند، بودجه پروژه های انکشافی با تاخیر دو ماه به ولایت ها ارسال میشود و در این زمینه مسوولان محلی مکلف به پاسخگویی هستند.

با این حال شواری ولایتی هرات میگوید: مسوولان حکومت مرکزی و محلی به عوض باز کردن گره ای از چالش های موجود، صرفا عملکرد شان را توجیه میکنند، آنان تاکید دارند، سهل انگاری مسوولان سبب متوقف شدن صدها پروژه انکشافی در ولایت های کشور شده است.

این نشست قرار است دو روز استمرار یابد و در پایان آن به چالش هایی که از سوی نمایندگان جامعه مدنی شش ولایت کشور مطرح شده از سوی مسوولان رسیدگی شود.