نگرانی شورای ولایتی از عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی در هرات
نگرانی شورای ولایتی از عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی در هرات

نگرانی ها از بهر عدم تبیطق پروژه های انکشافی در هرات شورای ولایتی هرات میگوید: به دلیل موجودیت فساد گسترده در شماری از اداره های دولتی هرات، ده ها پروژه انکشافی طی سال روان در این ولایت یا تبیطق نشده و یا هم کار آن نیم تمام باقی مانده است، به گفته کامران علیزایی رییس […]

نگرانی ها از بهر عدم تبیطق پروژه های انکشافی در هرات

شورای ولایتی هرات میگوید: به دلیل موجودیت فساد گسترده در شماری از اداره های دولتی هرات، ده ها پروژه انکشافی طی سال روان در این ولایت یا تبیطق نشده و یا هم کار آن نیم تمام باقی مانده است، به گفته کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات،  عدم اجرای پروژه های انکشافی در این ولایت، در آستانه فصل سرما شهروندان را به درد سر انداخته است.

از جانب دیگر اما مسوولان اداره اقتصاد هرات از تطبیق نود پروژه انکشافی از آغاز سال روان تا کنون سخن میزنند، به گفته محمد یونس رهنورد رییس اقتصاد هرات، در مواردی که پروژه ها تطبیق نشده، بودجه آن از سوی حکومت مرکزی به هرات مواصلت ننموده است.

از سویی هم مسوولان محلی هرات تاکید دارند، روند طی مراحل و پاس شدن بودجه آن از سوی حکومت مرکزی زمان گیر است، به باور این مسوولان تا زمانیکه روند طی مراحل بودجه سهل نشود اجرای پروژه های انکشافی به کندی پیش خواهد رفت.

این در حالیست که هم اکنون، کار سرک کمربندی هرات بای پس، هرات چشت، آسفالت خیابان های سطح شهر و ده ها پروژه دیگر در ولایت هرات به حالت نیم تمام کار شان باقی مانده است.