به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی صحت روانی، شماری از دانش آموزان و دانشجویان در هرات، خشونت هایی موجود روانی در کشور را روی ورق ترسیم کردند، ازداوج های اجباری، کارهای شاقه توسط کودکان و تاثیرات جنگ بر روان شهروندان توسط این شمار از هنرمندان به رسم اعتراض مبنی بر وضعیت موجود در کشور در قالب 140 تابلوی نقاشی به نمایش گذاشته شده است.

در عین حال آمار بیماری های روانی در هرات طی سال روان افزایش را نشان میدهد، داکتر قدیم محمدی مسوول بخش صحت روانی بیمارستان هرات میگوید، بیماری های روانی در تمام جهان رو به افزایش است و جوانان آسیب پذیر ترین قشر در برابر  این بیماری هستند.

در این میان روان پزشکان معتقدند، فقر دانش، فقر اقتصادی، ازوداج های پیش از وقت و زیر سن و جنگ های چندین دهه در کشور از عوامل افزایش بیماری های  روانی نزد شهروندان کشور عنوان میشود.

این در حالیست که به باور فعالین مدنی در هرات طی سال های پسین، دولت توجه چندانی برای ریشه کن ساختن بیماری های روانی نکرده و از طرفی هم شدت نبرد میان دولت و مخالفان آن بر افزایش بیماری ورانی کمک کرده است.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *