ثبت بیش از بیست مورد تخلف در تبلیغات نامزدان انتخاباتی در هرات
ثبت بیش از بیست مورد تخلف در تبلیغات نامزدان انتخاباتی در هرات

کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید؛از آغاز پیکار های انتخابات تا کنون بیست و یک  مورد تخلف در تبلیغات نامزدان در هرات ثبت شده است. در حالیکه پیش از آغاز پیکارهای انتخاباتی مقام های محلی هرات از نامزدان خواسته بودند؛خلاف قانون در کارزار تبلیغات انتخابات عمل کنند؛اما با گذشت بیش از دو هفته از […]

کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید؛از آغاز پیکار های انتخابات تا کنون بیست و یک  مورد تخلف در تبلیغات نامزدان در هرات ثبت شده است.

در حالیکه پیش از آغاز پیکارهای انتخاباتی مقام های محلی هرات از نامزدان خواسته بودند؛خلاف قانون در کارزار تبلیغات انتخابات عمل کنند؛اما با گذشت بیش از دو هفته از آغاز رسمی پیکارهای انتخابات؛دست کم بیست و یک  مورد تخلف نامزدان در کمیسیون شکایت های انتخاباتی در هرات مستند سازی و ثبت شده است. اما فعالان مدنی تاکید دارند با نامزدان متخلف باید برخورد شود.

رعایت نشدن قانون انتخابات،نصب عکس ها با سرش بر دیوار املاک شخصی و دولتی،آسیب رساندن به محیط زیست و درخانه ؛بیشترین تخلف های نامزدان در کارزار تبلغات انتخابات بوده است.

از سویی هم باشندگان هرات زیر پا شدن قانون انتخابات از سوی نامزدان انتخابات شورای ملی را غیر قابل قبول دانسته و تاکید دارد؛نامزدان پارلمان پیش رسیدن به این نهاد، فعالیت های غیر قانونی شانرا از هم اکنون آغاز کرده اند.