نگرانی‌‎ها از افزایش حضور مهاجرین در هرات
نگرانی‌‎ها از افزایش حضور مهاجرین در هرات

افزایش حضور بیجا شدگان داخلی در گرد و پیش هرات؛نگرانی جدی هراتیان را در پی داشته؛بیجا شدگانی که هر روز تعداد شان افزوده میشود.اکنون محمد اسماعیل خان  فرمانده پیشین جهادی در هرات هشدار میدهد؛اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند؛در آینده بافت هویتی هرات تغییر خواهد کرد. بگفته مقام های امنیتی هرات در بیشتر […]

افزایش حضور بیجا شدگان داخلی در گرد و پیش هرات؛نگرانی جدی هراتیان را در پی داشته؛بیجا شدگانی که هر روز تعداد شان افزوده میشود.اکنون محمد اسماعیل خان  فرمانده پیشین جهادی در هرات هشدار میدهد؛اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند؛در آینده بافت هویتی هرات تغییر خواهد کرد.

بگفته مقام های امنیتی هرات در بیشتر موارد نا امنی و جرایم تبهکارانه بیجا شدگان داخلی  دست دارند؛همین مسله نگرانی جدی هراتیان را به همراه داشته و آنها بارها نسبت افزایش حضور بیجاشدگان و در پی آن افزایش جرایم در هرات ابراز نگرانی کرده اند.

در سالهای گذشته دو منطقه کمپ مسلخ در غرب و شیدایی در شرق هرات؛گواه حضور بیجا شدگانی بود که از ولایت های گواناگون گرد هم آمده بودند.چندی پیش شمار زیادی از بیجا شدگان در منطقه دشت حوض در شمال هرات اسکان داده شدند.با این حساب شهر هرات از سه جهت توسط بیجاد شدگان احاطه شد.

ریاست مهاجران و بازگشت کنندگان هرات میگوید؛طی چند ماه پسین ۱۶ هزار بیجا شده در هرات ثبت نام شده و برای ۱۲ هزار نفر کمک رسانی شده؛اما بر اساس پالسی ملی بیجا شدگان؛خانواده های بیجا شده،باید به میل خود به مناطق اصلی بازگردند؛در غیر این صورت باید در هرات اسکان داد شوند.

در شرایطی که طی سالهای اخیر شمار قابل توجهی از باشندگان بومی هرات این شهر را ترک کرده و جای خود را به باشندگان دیگر ولایت ها داده اند؛جامعه شناسان میگویند برخی بیجا شدگان بگونه مهندسی شده از سوی حکومت و احزاب سیاسی در اطراف این شهر اسکان یافته اند.