هشدار محمد اسماعیل خان از تقلب گسترده در انتخابات آینده پارلمانی
هشدار محمد اسماعیل خان از تقلب گسترده در انتخابات آینده پارلمانی

در حالیکه قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر انتخابات شورای ملی در کشور برگزار شود؛محمد اسماعیل خان از تقلب گسترده در این انتخابات هشدار میدهد. این عضو رهبری جمعیت اسلامی تاکید دارد، ۵۰ درصد ثبت نام رای دهندگان با تقلب همراه بوده و چنین شرایطی برگزاری انتخابات و نتیجه آن قابل قبول نیست. […]

در حالیکه قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر انتخابات شورای ملی در کشور برگزار شود؛محمد اسماعیل خان از تقلب گسترده در این انتخابات هشدار میدهد.

این عضو رهبری جمعیت اسلامی تاکید دارد، ۵۰ درصد ثبت نام رای دهندگان با تقلب همراه بوده و چنین شرایطی برگزاری انتخابات و نتیجه آن قابل قبول نیست.

برخی اعضای مجلس نمایندگان؛ ادامه کار حکومت و پارلمان را قابل قبول نمیدانند و  حکومت را به تقلب گسترده در انتخابات پیشرو متهم میکنند.

از سوی هم باشندگان هرات نگران تقلب در انتخابات مجلس نمایندگان هستند و از حکومت میخواهند جلو تقلب را بگیرد.

در این میان محمد آصف رحیمی والی هرات تاکید دارد؛ حکومت و کمیسیون انتخابات؛آمادگی های لازم را برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته اند.

بر اساس جدول زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات شورای ملی در پایان ماه میزان سال روان برگزار شود.