نگرانی از کمبود آب آشامیدنی صحی در نیمروز
نگرانی از کمبود آب آشامیدنی صحی در نیمروز

نگرانی باشنده های شهر زرنج از کمبود آب آشامیدنی صحی میلیون ها افغانی به دلیل تطبیق نادرست یک پروژه آبرسانی در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حیف و میل شده است. کمبود آب صحی آشامیدنی در نیمروز به یک چالش جدی مبدل شده است. باشندگان نیمروز میگویند در بیش از یک دهه گذشته همواره مقام های […]

نگرانی باشنده های شهر زرنج از کمبود آب آشامیدنی صحی

میلیون ها افغانی به دلیل تطبیق نادرست یک پروژه آبرسانی در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حیف و میل شده است. کمبود آب صحی آشامیدنی در نیمروز به یک چالش جدی مبدل شده است. باشندگان نیمروز میگویند در بیش از یک دهه گذشته همواره مقام های محلی و دولت مرکزی از حل این چالش به زودی سخن زدند اما هیچ گاه به وعده های خود وفا نکرده اند. این افراد میگویند با اینکه قرار شد با تطبیق پروژه آبرسانی قلعه فتح مشکل کمبود آب حل شود اما این کار صورت نگرفته است.

در همین حال مسوولان ریاست آبرسانی در نیمروز با تایید این معضل میگویند بدون در نظر داشت سروی دقیق از نفوس این ولایت کار پروژه آبرسانی صورت گرفته و این مسله حالا با چالش روبرو شده است. انجینیر شاه ولی رییس اداره تنظیم آب میگوید پروژه قرار بود برای دوصد هزار نفر آب صحی تامین کند اما حالا تنها برای پنجاه هزار می تواند این پروژه آبرسانی کند.

آنگونه که مسوولان آبرسانی در نیمروز میگویند استفاده بی رویه و خودسرانه و نصب پمپ های آب بدون مجوز از سوی برخی از خانواده یکی دیگر از چالش های اساسی بی آبی در این ولایت خوانده می شود. پروژه قلعه فتح با هزینه بیست و یک میلیون دالر و حفر ۱۳ حلقه چاه برای دوصد هزار نفوس بر آورد شده است در صورتی که نفوس این ولایت بیشتر از سیصد هزار نفر خوانده می شود. با آنهم این مسوولان از بررسی این موضوع و حل مشکل آن اطمینان میدهند. این در حالیست که طی سال های اخیر کمبود آب های زیر زمینی چالش جدی برای باشنده های این ولایت عنوان میشود.