نگرانی از افزایش رویدادهای ترافیکی و آمار تلفات آن در هرات
نگرانی از افزایش رویدادهای ترافیکی و آمار تلفات آن در هرات

آمار تکان دهنده حوادث ترافیکی در هرات بر بنیاد آمار های بیمارستان هرات به صورت میانگین روزانه بین چهل تا پنجاه تن از شهروندان به دلیل آسیب دیدگی از اثر حوادث ترافیکی به این مرکز درمانی منتقل میشوند. به گفته محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات، حوادث و رخداد های ترافیکی سالانه نزدیک به هفت […]

آمار تکان دهنده حوادث ترافیکی در هرات

بر بنیاد آمار های بیمارستان هرات به صورت میانگین روزانه بین چهل تا پنجاه تن از شهروندان به دلیل آسیب دیدگی از اثر حوادث ترافیکی به این مرکز درمانی منتقل میشوند. به گفته محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات، حوادث و رخداد های ترافیکی سالانه نزدیک به هفت هزار تن از شهروندان راهی این مرکز درمانی میکند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات میگوید در جریان سال گذشته صد تن از این شهروندان جان باختند.

آمار های سال جاری نشان میدهد که از آغاز سال روان تا کنون بیش از سه هزار تن از شهروندان که اکثرا شان را جوانان و افراد زیر سن تشکیل میدهند به دلیل بی احتیاطی و دچار جرائت در اثر رویداد های ترافیکی شده اند. به گفته سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات، به زندگی سی تن از شهروندان هرات حوادث ترافیکی نقطه پایان گذاشته است.

به باور آگاهان، استفاده از موترهای اشترنگ راسته، عدم آگاهی  شهروندان از قوانین ترافیکی، استفاده افراد زیر سن از وسایط نقلیه ، کم عرض بودن خیابانها و مجازات نشدن متخلفین حوادث ترافیکی از عمده ترین دلایل  این رویداد های خونین به حساب می آید.