نگرانی مسوولان صحی از افزایش بیماری سرطان در هرات
نگرانی مسوولان صحی از افزایش بیماری سرطان در هرات

پزشکان و متخصصان بیماری سرطان اینجا در هرات گردآمده اند؛تا در مورد بیماری سرطان و راهای درمان آن باهم تبادل نظر کنند.مسوولان برنامه ملی کنترول سرطان از افزیش چشمگیر شمار مبتلایان به بیماری سرطان در کشور نگران هستند. پزشکان متخصص سرطان، تغذیه نامناسب،عدم تحرک،استفاده از دخانیات و انتشار سم های شیمیایی در پی وقوع انفجار […]

پزشکان و متخصصان بیماری سرطان اینجا در هرات گردآمده اند؛تا در مورد بیماری سرطان و راهای درمان آن باهم تبادل نظر کنند.مسوولان برنامه ملی کنترول سرطان از افزیش چشمگیر شمار مبتلایان به بیماری سرطان در کشور نگران هستند.

پزشکان متخصص سرطان، تغذیه نامناسب،عدم تحرک،استفاده از دخانیات و انتشار سم های شیمیایی در پی وقوع انفجار ها را از عوامل افزایش بیماری سرطان در کشور میدانند.

بر اساس آمار وزارت صحت عامه کشور،از میان ۲۰ هزار بیمار سرطان ۳ هزار و ۵۰۰ نفر آنها مبتلا به بیماری سرطان پستان هستند. داکتر فرزانه محمدی مسوول مرکز تشخیص سرطان پستان در هرات سرطان های مری و معده نیز به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را دارند.

هرچند شمار بیماران سرطان طی سالهای اخیر در  کشور افزایش یافته؛اما تا کنون در هرات مرکزی برای تشخیص و درمان سرطان از سوی حکومت ایجاد نشده و ساخت مرکز تشخیص و درمان سرطان یکی از نیاز های اساسی هرات در سکتور صحت است.

به دلیل نبود امکانات لازم برای درمان بیماری پیشرفته در کشور؛بیماران مجبور هستند برای درمان راهی کشور خارجی شوند و پول هنگفتنی را برای سفرهای درمانی مصرف کنند.آمار موجود نشان میدهد ۵۰ درصد بیمارانی که به خارج از کشور میروند؛بیماران سرطانی هستند.