نگرانی خبرنگاران هرات از عدم پاسخ گویی مسوولان شهرداری
نگرانی خبرنگاران هرات از عدم پاسخ گویی مسوولان شهرداری

شهردار جدید هرات با زیر پا کردن قانون حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران اطلاعات ارایه نمیکند. خبرنگاران فعال در هرات تاکید دارند؛از زمان روی کار امدن داوود انوری شهردار جدید هرات؛این نهاد حاضر نیست به رسانه ها اطلاعات ارایه کند؛و مسوولان شهرداری بشمول شخص شهردار از مصاحبه با رسانه ها و خبرنگاران خودداری میکنند. از […]

شهردار جدید هرات با زیر پا کردن قانون حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران اطلاعات ارایه نمیکند.

خبرنگاران فعال در هرات تاکید دارند؛از زمان روی کار امدن داوود انوری شهردار جدید هرات؛این نهاد حاضر نیست به رسانه ها اطلاعات ارایه کند؛و مسوولان شهرداری بشمول شخص شهردار از مصاحبه با رسانه ها و خبرنگاران خودداری میکنند. از سویی هم باشندگان با انتقاد تند از عملکرد شهرداری هرات در بخش های گوناگون؛فساد گسترده مالی و کم کاری مسوولان شهرداری را از علت های مصاحبه نکردن  آنها با رسانه ها میدانند.

در همین حال مسوولان نهاد های پشتیبان رسانه ها؛خودداری شهردار از مصاحبه با خبرنگاران و ارایه نکردن اطلاعات برای آنه را خلاف قانون دانسته، و آنرا نمونه آشکار زیر پا کردن قانون میدانند.

خواستیم در این مورد دیدگاه مسوولان شهرداری هرات را نیز داشته باشیم؛اما انها به تماس های پی هم ما پاسخ نگفتند و در هنگام مراجعه خبرنگاران اریانانیوز به شهرداری هرات،مسوولان شهرداری اجازه ندادند تیم خبری اریانانیوز به شهرداری هرات داخل شود.