بهره برداری از ساختمان جدید ریاست عدلیه در نیمروز
بهره برداری از ساختمان جدید ریاست عدلیه در نیمروز

ساختمان جدید ریاست عدلیه ولایت نیمروز تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. هزینه این ساختمان بیست پنج میلیون افغانی است که از بودجه وزارت عدلیه کشور پرداخت شده است. این ساختمان به مدت پنج ماه تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است. مسوولان ریاست عدلیه ولایت نیمروز می گویند، با بهره برداری از […]

ساختمان جدید ریاست عدلیه ولایت نیمروز تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. هزینه این ساختمان بیست پنج میلیون افغانی است که از بودجه وزارت عدلیه کشور پرداخت شده است.

این ساختمان به مدت پنج ماه تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است. مسوولان ریاست عدلیه ولایت نیمروز می گویند، با بهره برداری از این ساختمان، مشکلات جای این ریاست برطرف شده است. به گفته ای آنان، ریاست عدلیه پیش از این در یک ساختمان کرایی و غیر معیاری فعالیت داشت.این ساختمان در دو منزل و ۱۶ اتاق ساخته شده است و مجهز به امکانات مورد نیاز است.

مقام های محلی در نیمروز می گویند. ساختمان جدید ریاست عدلیه تسهیلات لازم را برای کارمندان این ریاست فراهم نموده و نقش خوبی در تقویت حکومت داری، حل قضایای دولت و مشوره دهی برای حقوق دانان و شهروندان دارد.

این در حالیست که بیشتر ادارات دولتی در ولایت نیمروز در ساختمان های کرایی و غیره معیاری فعالیت دارند. به گقته مسوولان محلی در این ولایت، این مسئله سبب کاهش کیفیت ارائه خدمات برای مردم شده است.