حمله کارمندان ریاست معارف به رییس این اداره در ولایت غور
حمله کارمندان ریاست معارف به رییس این اداره در ولایت غور

حمله کارمندان و افراد ناشناس به رئیس معارف ولایت غور مسوولان معارف در ولایت غور از لت و کوب رییس این اداره از سوی کارمندان این اداره و افراد ناشناس خبر میدهند. خلیل احمد مبارز میگوید ده تن از کارمندان این اداره و دیگر افراد وابسته به یکتن از نماینده های مردم در مجلس نمایندگان […]

حمله کارمندان و افراد ناشناس به رئیس معارف ولایت غور

مسوولان معارف در ولایت غور از لت و کوب رییس این اداره از سوی کارمندان این اداره و افراد ناشناس خبر میدهند. خلیل احمد مبارز میگوید ده تن از کارمندان این اداره و دیگر افراد وابسته به یکتن از نماینده های مردم در مجلس نمایندگان وارد دفتر او شده و پس از خلع سلاح محافظش او را لت کوب کردند. او تاکید می کند که پس از مبارزه جدی با فساد اداری این افراد اقدام به لت کوبش کردند.

رئیس معارف غور از دولت مرکزی بویژه وزارت معارف می خواهد تا با عاملین این رویداد به صورت جدی برخورد کنند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی این ولایت میگوید عاملین این قضیه شناسایی و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدند.

مقام های محلی در ولایت غور نفوذ زورمندان در بخش هایی از معارف، محرومیت دختران از آموزش و پرورش، نبود کتاب درسی و مکان مناسب را از عمده ترین مشکلات معارف عنوان می کنند. چندی قبل صد ها آموزگار در ولایت غور به دلیل انچه پرداخت نشدن معاش شان عنوان میکردند دست به اعتراض زدند.