برگزاری جشنواره بین المللی عرفان و فرهنگ در هرات
برگزاری جشنواره بین المللی عرفان و فرهنگ در هرات

جشنواره بین المللی عرفان و فرهنگ، تحت عنوان سلسله چشتیه از هرات تا اجمیر  با اشتراک مسوولان کنسولگری و استادان زبان فارسی کشور هند، فرهنگیان، نویسندگان، مسوولان محلی و فعالین مدنی در هرات بر پا گردید. سلسه چشتیه از هرات تا اجمیر، با چاشنیه عرفان و فرهنگ عنوان جشنواره ای است، که به ابتکار نهاد […]

جشنواره بین المللی عرفان و فرهنگ، تحت عنوان سلسله چشتیه از هرات تا اجمیر  با اشتراک مسوولان کنسولگری و استادان زبان فارسی کشور هند، فرهنگیان، نویسندگان، مسوولان محلی و فعالین مدنی در هرات بر پا گردید.

سلسه چشتیه از هرات تا اجمیر، با چاشنیه عرفان و فرهنگ عنوان جشنواره ای است، که به ابتکار نهاد نواندیشان هرات با اشتراک مسوولان کنسولگری و استادان دانشگاه کشور هند، مسوولان محلی و فعالین مدنی هرات و جمعی از نویسندگان صاحب نام کشور در هرات برگزار گردیده است. برگزار کنندگان این جشنواره بین المللی هدف از برپایی آن را، یاد بود از سلسله چشتیه افغانستان و هند عنوان نموده و معتقدند، این جشنواره بهانه ایست برای تعامل و همدلی بیشترمیان دو کشور دوست.

از سویی هم محمد آصف  رحیمی والی هرات تاکید نمود، مشترکات فرهنگی میان هند و افغانستان باعث گردیده تا همکاری های سیاسی و دیپلماسی میان هند و افغانستان مستحکم ترشود.

در همین حال کومار گرو سرکنسول هند در هرات بر تداوم برنامه های فرهنگی از این دست تاکید میکند، این مقام هندی میگوید: فرهنگ و هنر پل ارتباط دهنده ملت ها باهم است و از این طریق میتواند به صلح و همدیگرپذیری دست یافت.

در این جشنواره استادان زبان فارسی دانشگاه جواهر لعل نهرو هند نیز اشتراک داشتند، این استادان سلسله تصوف و عرفان چشتیه را نقطعه عطف و تعامل فرهنگی افعانستان و هند میدانند.

در این میان نویسندگان و شاعران صاحب نام کشور، معتقدند، جنگ و خون ریزی مردم افغانستان را خسته ساخته و نیاز است برنامه هایی از این دست برای ایجاد روحیه مثبت در کشور برگزار شود.

این جشنواره به مدت دو روز جریان خواهد داشت و به گفته برگزار کنندگان قرار است در آینده در شهر اجمیر هند نیز برگزار شود.