آغاز کار کانگریت ریزی و آسفالت دو پروژه سرک سازی در هرات
آغاز کار کانگریت ریزی و آسفالت دو پروژه سرک سازی در هرات

کار کانگریت ریزی و آسفالت دو پروژه سرک سازی در ناحیه دوازدهم شهر هرات آغاز شد. این پروژه ها که شامل پخته کاری جاده ها و کوچه ها به طول دو کیلومتر در ناحیه دوازدهم شهر هرات میباشد که قرار است تا شش ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری برسد. پرویز نورزی مسوول اینجینیری […]

کار کانگریت ریزی و آسفالت دو پروژه سرک سازی در ناحیه دوازدهم شهر هرات آغاز شد.

این پروژه ها که شامل پخته کاری جاده ها و کوچه ها به طول دو کیلومتر در ناحیه دوازدهم شهر هرات میباشد که قرار است تا شش ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری برسد.

پرویز نورزی مسوول اینجینیری برنامه میثاق شهروندی در هرات میگوید  هزینه این پروژه ها ۱۴ میلیون افغانی است که ۲۵ درصد آن را مردم محل پرداخت نموده اند.

در همین حال شماری از باشنده های محل با استقبال از تطبیق این پروژه ها میگویند: حکومت باید توجه بیشتری بر مردم حاشیه نشین شهر داشته باشد. آنان تاکید میکنند که با تکمیل این پروژه سهولت های خوبی برای شان به میان خواهد آمد.

در همین حال مسوولان در شهرداری هرات از نظارت جدی این پروژه ها اطمینان میدهند؛ آنان میگویند این پروژه ها به گونه جدی ازسوی شهرداری و مردم محل نظارت میشود و این اداره بر کیفیت کار آن کنترول دارد.

برنامه ملی میثاق شهروندی در هفت ناحیه شهر هرات چهل پروژه تحت کار دارد.  مسوولان این برنامه می گویند که برای بیش از ۲۰۰ شورای انکشافی در ناحیه های شهر هرات پول می دهند تا پروژه های انکشافی را در محلات خود عملی سازند. هزینه این پروژه ها ۷۵درصد از سوی دولت و ۲۵درصد از سوی باشنده های محل پرداخت می شود.