نگرانی مسوولان امنیتی از افزایش خشونت در برابر زنان در بادغیس
نگرانی مسوولان امنیتی از افزایش خشونت در برابر زنان در بادغیس

تلاش ها برای کاهش خشونت ها در برابر زنان در ولایت بادغیس! فرماندهی پولیس بادغیس برنامه آگاهی دهی را برای شماری از زنان در این ولایت برگزار کرده است تا از این طریق بتواند به بانوان آسیب دیده از خشونت های خانوادگی کمک کند.  احمد فهیم قایم فرمانده چولیس در بادغیس تاکید دارد که پس […]

تلاش ها برای کاهش خشونت ها در برابر زنان در ولایت بادغیس!

فرماندهی پولیس بادغیس برنامه آگاهی دهی را برای شماری از زنان در این ولایت برگزار کرده است تا از این طریق بتواند به بانوان آسیب دیده از خشونت های خانوادگی کمک کند.  احمد فهیم قایم فرمانده چولیس در بادغیس تاکید دارد که پس از این  آنان از ازدواج های اجباری و پیش از وقت جلوگیری می کنند.

مسوولان ریاست امور زنان ولایت بادغیس خواهان مجازات افرادی هستند که دختران خوردسال شان به نکاح مردان میان سال و کهن سال درمیاورند. زرغونه ایماق رییس امور زنان در این ولایت میگوید باید با عاملین خشونت برخورد جدی صورت گیرد.

شماری از اعضای شورای ولایتی بادغیس نگران خشونت ها در برابر زنان در این ولایت هستند. به گفته ای آنان، بد دادن، ازدواج های پیش از وقت و اجباری و نکاح کردن دختران خوردسن با مردان کهن سال هنوزهم نگران کننده است.

خشونت ها در برابر زنان در ولایت بادغیس همواره نگران کننده بوده است. از کشته شدن یک دختر هفت ساله توسط خانواده شوهرش تا تجاوز گروهی بر یک زن جوان و به تنور انداختن یک زن در این ولایت. مقام های امنیتی تاکید می کنند که با عاملان این خشونت ها مانند تروریستان برخورد می کنند.