نگرانی بازرگانان هرات از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان
نگرانی بازرگانان هرات از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان

نا امنی ها و نبود سیستم درست مالیاتی از عمده ترین چالش های تاجران جوان در هرات شماری از تاجران در این گرد همایی تاکید میکنند که کمبود انرژی برق، نبود سیستم مالیاتی مناسب و افزایش نا امنی ها در کشور سبب شده است تا علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی نسبت به افغانستان کمرنگ شود. […]

نا امنی ها و نبود سیستم درست مالیاتی از عمده ترین چالش های تاجران جوان در هرات

شماری از تاجران در این گرد همایی تاکید میکنند که کمبود انرژی برق، نبود سیستم مالیاتی مناسب و افزایش نا امنی ها در کشور سبب شده است تا علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی نسبت به افغانستان کمرنگ شود.

این برنامه به منظور تشویق تاجران به سرمایه گذاری داخلی از سوی انجمن تاجران جوان در هرات برگزار شده است. زبیر رحیمی رییس انجمن تاجران جوان در این برنامه تاکید میکند که اگر بی توجهی های حکومت به همین گونه ادامه یابد. تا چند سال بعد میزان سرمایه گذاری در کشور به گونه چشم گیری کاهش خواهد یافت.

با این حال مقام های محلی هرات؛ نا امنی ها و تاثیر بد آن روی تجارت در کشور را میپذیرند. اما پافشاری میکنند که حکومت برنامه جدیدی برای بهتر شدن سیستم مالیاتی تاجران روی دست دارد.

این درحالیست که طی سالهای متمادی تعداد زیادی از فابریکه ها در شهرک صنعتی هرات تعطیل شده است. اما در روزهای اخیر؛ درکنار نا امنی ها، پرچوی برق در شهرک صنعتی هرات نیز ضربه بزرگی به فابریکه داران در این ولایت وارد کرده است.