نگرانی نامزدان انتخابات از مداخله زورمندان در کار کمیسیون انتخابات
نگرانی نامزدان انتخابات از مداخله زورمندان در کار کمیسیون انتخابات

از چند ماه بدین سو مداخله و سرک کشیدن زورمندان در روند انتخابات پیش رو آغاز گردیده، در یکی دو روز گذشته هواداران برخی از نامزدانی که در از لیست نهایی کمیسیون مستقل انتخابات خط خورده اند، بارها خیمه تحصن در برابر درب ورودی کمیسیون انتخابات برپا کرده اند، این مداخله های پی هم نگرانی […]

از چند ماه بدین سو مداخله و سرک کشیدن زورمندان در روند انتخابات پیش رو آغاز گردیده، در یکی دو روز گذشته هواداران برخی از نامزدانی که در از لیست نهایی کمیسیون مستقل انتخابات خط خورده اند، بارها خیمه تحصن در برابر درب ورودی کمیسیون انتخابات برپا کرده اند، این مداخله های پی هم نگرانی جدی نامزدان انتخابات ولایت هرات را برانگیخته است. شماری از نامزدان معتقدند، هیچ کس نباید یک پروسه ملی را مختلط سازد.

این شمار از نامزدان تاکید می ورزند، عده ای محدود نمی توانند با سرنوشت رقم درشتی از نامزدان و میلیون ها تن از شهروندان افغانستان بازی کنند.

در این میان مسوولان محلی هرات از مداخله زورمندان در روند انتخابات ابراز نگرانی نموده و تاکید دارند، سران حکومت و مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات به زورمندان اجازه نمی دهند تا این روند تعین کننده را خطر بیندازند.

این نگرانی ها در حالی مطرح میشود که تا هنوز تاریخ برگزاری انتخابات شورای ولسوالی های کشور مشخص نیست و به باور آگاهان، اگر دولت موفق به برگزاری انتخابات نشود، افغانستان گواه هرج و مرج خواهد بود.