نگرانی مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر از بازماندگان قربانیان جنگ در غرب افغانستان
نگرانی مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر از بازماندگان قربانیان جنگ در غرب افغانستان

جنگ خانمان سوز و فرسایشی افغانستان بیشتر از همه از غیرنظامیان قربانی گرفته است. هم زمان با گرامیداشت از روز جهانی حمایت از قربانیان تروریزم، وضعیت قربانیان جنگ و تروریزم در افغانستان تکان دهنده خوانده می شود. شمار قربانیان جنگ چهار دهه اخیر در افغانستان تاهنوز مشخص نیست اما در یک دهه اخیر بیش از […]

جنگ خانمان سوز و فرسایشی افغانستان بیشتر از همه از غیرنظامیان قربانی گرفته است. هم زمان با گرامیداشت از روز جهانی حمایت از قربانیان تروریزم، وضعیت قربانیان جنگ و تروریزم در افغانستان تکان دهنده خوانده می شود. شمار قربانیان جنگ چهار دهه اخیر در افغانستان تاهنوز مشخص نیست اما در یک دهه اخیر بیش از هفتاد هزار خانواده افغان از جنگ و حملات تروریستی آسیب دیده اند.

داد محمد واحدی سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگوید در یک دهه اخیر بیش از ۲۳هزار غیر نظامی درجریان جنگ و حملات تروریستی در افغانستان جان های شان را از دست داده و نزدیک به ۴۵هزار تن دیگر زخم برداشته که بیشتر شان معلول شده اند.

در یک دهه اخیر همچنان بیشتر از ۲۴هزار تن دیگر در افغانستان کشته شده اند که هویت شان مشخص نشده است. این قربانیان جدا از تلفات نظامیان افغانستان هستند. شماری از آگاهان تلفات افراد ملکی و وضعیت قربانیان جنگ در کشور را تکان دهنده می خوانند.

شماری از فعالان مدنی به این باور هستند که خانواده های آسیب دیده از جنگ در افغانستان، نان آوران خودرا از دست داده و در حال حاضر مورد حمایت قرار نمی گیرند.

مقام های حکومتی در ولایت هرات وضعیت قربانیان جنگ در کشور را نگران کننده می خوانند. اما محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید، جنگ جاری در کنار افراد ملکی از نظامیان کشور نیز قربانی گرفته است و خانو.اده های این قرباینان تا حدودی مورد حمایت قرار گرفته اند.

جنگ جاری در افغانستان هنوزهم روزانه از افراد ملکی و نیرهای امنیتی در سراسر کشور قربانی می گیرد. در جریان این جنگ ها و حملات تروریستی مخالفان مسلح دولت، بیشتر از همه غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان کشته می شوند.