افتتاح چندین پروژه زراعتی در بادغیس
افتتاح چندین پروژه زراعتی در بادغیس

افتتاح چندین پروژه زراعتی هم زمان با سفر وزیر زراعت و مالداری کشور به ولایت بادغیس! کار ساخت نه پروژه انکشافی در ولسوالی های قادس، بالامرغاب و جوند و لایت بادغیس و ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب آغاز شده است. این پروژه ها شامل ساخت ۱۷۰ گلخانه، ساخت تعمیر حفاظت نباتات ریاست زراعت بادغیس، پروژه های […]

افتتاح چندین پروژه زراعتی هم زمان با سفر وزیر زراعت و مالداری کشور به ولایت بادغیس!

کار ساخت نه پروژه انکشافی در ولسوالی های قادس، بالامرغاب و جوند و لایت بادغیس و ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب آغاز شده است. این پروژه ها شامل ساخت ۱۷۰ گلخانه، ساخت تعمیر حفاظت نباتات ریاست زراعت بادغیس، پروژه های آبیاری و چندین پروژه کوچک دیگر می شود. هزینه این پروژه ها به ده ها میلیون افغانی می رسد که از بودجه انکشافی وزارت زراعت کشور پرداخت می شود.

این پروژه های زراعتی و انکشافی بیشتر در مناطق آسیب دیده از خشکسالی در ولایت بادغیس تطبیق می شود. مسوولان محلی در بادغیس می گویند، بیشتر باشنده های این ولایت مصروف زراعت و مالداری هستند و باید حکومت توجه بیشتر در این زمینه داشته باشد.

مسوولان در شورای ولایتی بادغیس تاکید می کنند که در جریان سال روان دهقانان و مالداران این ولایت به دلیل خشکسالی زیان های زیادی دیده اند و سخت نیازمند کمک های دولت هستند.

بادغیس یکی از ولایت های محروم کشور است که در سال های اخیر کمتر شاهد تطبیق پروژه های کلان انکشافی بوده است.