هشدار اداره هواشناسی کشور از خیزش بادهای شدید در غرب افغانستان
هشدار اداره هواشناسی کشور از خیزش بادهای شدید در غرب افغانستان

بادهای شدید همراه با خاک طی دو روز گذشته در حوزه غرب کشور خسارات هنگفتی به دهاقین در این ولایات وارد کرده است. این بادها طی دو روز گذشته تاکنون هوای هرات را درنوردیده است. نثار احمد امینی آمر منابع طبیعی ریاست زراعت هرات میگوید این توفان خسارات هنگفتی را به دهاقین بالخصوص باغ داران دراین […]

بادهای شدید همراه با خاک طی دو روز گذشته در حوزه غرب کشور خسارات هنگفتی به دهاقین در این ولایات وارد کرده است. این بادها طی دو روز گذشته تاکنون هوای هرات را درنوردیده است. نثار احمد امینی آمر منابع طبیعی ریاست زراعت هرات میگوید این توفان خسارات هنگفتی را به دهاقین بالخصوص باغ داران دراین ولایت وارد کرده است.

با این حال شماری از آگاهان امور زراعتی میگویند: شخم زدن دشت­های برهنه جهت کشت للمی در شمال هرات و قطع بی رویه جنگلات در این ولسوالی­ها باعث شده است تا توفان؛ شن را به مرکز شهر انتقال دهد.

این آگاهان هشدار میدهند که اگر دولت برای مهار این بادها توجهی نکند تا چند سال آینده بسیاری از قریه ها در شمال هرات زیر قم خواهد شد. هرات همه ساله از آغاز ماه سرطان الی آخر برج سنبله شاهد بادهای موسمی ۱۲۰ روزه میباشد. این بادها طی دو روز گذشته همراه با ریزگردها شدت گرفته و دامنه آن تا ولایات مرکزی کشور رسیده است.