برگزاری سمپوزیم توانمند سازی زنان حوزه غرب در هرات
برگزاری سمپوزیم توانمند سازی زنان حوزه غرب در هرات

برگزاری سمپوزیم توانمند سازی زنان با حضور ده ها تن از زنان ولایت های حوزه غرب در ولایت هرات! مسوولان وزارت امور زنان کشور می گویند، آنان تلاش دارند تا زنان افغان را به خصوص در ولسوالی ها و مناطق دوردست توانمند بسازد. دلبر نظری وزیر امور زنان کشور می گوید، ازنان با بلند بردن […]

برگزاری سمپوزیم توانمند سازی زنان با حضور ده ها تن از زنان ولایت های حوزه غرب در ولایت هرات!

مسوولان وزارت امور زنان کشور می گویند، آنان تلاش دارند تا زنان افغان را به خصوص در ولسوالی ها و مناطق دوردست توانمند بسازد. دلبر نظری وزیر امور زنان کشور می گوید، ازنان با بلند بردن ظرفیت های شان و حضور در پروسه های سیاسی نقش مهمی در جامعه بازی می کنند.

رولا غنی بانوی نخست کشور در پیام ویدیویی گفت که، زنان افغان با مشکلات زیاد موانع را از سر راه شان برداشته و در سال های اخیر پیشرفت های خوبی داشته اند. او می گوید، زنان افغان همواره حامل پیام صلح و ترقی بوده اند و حکومت برای آنان در عرصه های گوناگون زمینه مشارکت را فراهم می سازد.

مقام های محلی هرات از آنچه سهم ندادن برای زنان در عرصه های مختلف می خوانند، سخت انتقاد می کنند.محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید، زنان توانمندی در این ولایت وجود دارند اما وزارت خانه ها و حکومت مرکزی برای شان در ساختار حکومت و پروسه های سیاسی سهم نداده اند.

مقام ها در شورای ولایتی هرات نیز رهبران حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده های شان در برابر زنان به وعده خلافی متهم می کنند.

این سمپوزیم به منظور توانمند سازی زنان در حوزه غرب کشور در حالی برگزار شده است که در ماه های اخیر خشونت ها در برابر زنان در برخی ولایت های این حوزه نگران کننده بوده است. به تازگی به روز یک دختر هفت ساله که به اجبار عروس شده بود، در ولایت بادغیس از سوی شوهرش به قتل رسیده است.