نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان در ولایت غور
نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان در ولایت غور

یک زن جوان در ولایت غور، با خوردن مرگ موش به زندگی اش نقطه پایان داد. محمد اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس با تایید این خبر میگوید این خانم بیست سال سن داشته و در روستای قال حوض ولسوالی چهارسده به دلیل خشونت های خانوادگی به زندگی پایان داده است. آنگونه که سخنگوی پولیس میگوید […]

یک زن جوان در ولایت غور، با خوردن مرگ موش به زندگی اش نقطه پایان داد. محمد اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس با تایید این خبر میگوید این خانم بیست سال سن داشته و در روستای قال حوض ولسوالی چهارسده به دلیل خشونت های خانوادگی به زندگی پایان داده است.

آنگونه که سخنگوی پولیس میگوید این روستا تحت حاکمیت طالبان مسلح می باشد.

در همین حال مسوولان ریاست امور زنان، وضعیت زنان به ویژه ساحات تحت کنترول مخالفین مسلح دولت را نگران کننده میخوانند. به گفته زرمینه کشتیار مدیر حقوقی ریاست امور زنان ولایت غور  از شروع سال روان تا کنون چهارده مورد خودکشی، اقدام به خودکشی، خودکشی منجر به فوت و حلقه آویز در این اداره به ثبت رسیده است.

آنگونه که مسوولان ریاست امور زنان در غور میگویند خشونت علیه زنان روز به روز در حال افزایش است. به گفته آنان بیشترین موارد خشونت آمیز علیه زنان در ولسوالی هایی است که تحت کنترول مخالفین مسلح دولت قرار دارد. غور یکی از ولایت هایی است که بیشتر ساحات آن ناامن و از ساحه کنترول دولت به ویژه نیروهای امنیتی خارج است.