بازگشت تیم بایسکل رانی هرات از تهران به هرات
بازگشت تیم بایسکل رانی هرات از تهران به هرات

اعضای تیم بایسکل رانی هرات پس از رکاب زدن مسافت ۱۴۰۰ کیلو متر از هرات تا تهران مجددا به هرات بازگشتند، مسوولان فدراسیون بایسکل رانی هرات میگویند: شش تن از ورزشکاران به مدت یازده روز این مسافت را پیمودند. سید عبدالله فضلی رییس فدراسیون بایسکل رانی هرات تاکید دارد، از این سفر تجربیات ارزنده را […]

اعضای تیم بایسکل رانی هرات پس از رکاب زدن مسافت ۱۴۰۰ کیلو متر از هرات تا تهران مجددا به هرات بازگشتند، مسوولان فدراسیون بایسکل رانی هرات میگویند: شش تن از ورزشکاران به مدت یازده روز این مسافت را پیمودند.

سید عبدالله فضلی رییس فدراسیون بایسکل رانی هرات تاکید دارد، از این سفر تجربیات ارزنده را به اندوخته های ورزشی شان افزودند.

در همین حال اعضای تیم بایسکل رانی هرات از استقبال گرم شهروندان ایرانی سخن میزنند، به گفته این ورزشکاران،  با توجه به گرما طاقت فرسای هوا آنان موفق شدند این مسافت را به گونه موفقانه و بدون روبرو شدن با چالش جدی بپیمایند. هر چند این سفر سیاحتی بوده و جنبه رسمی نداشته است، اما ورزشکارن از بی توجهی آمریت ورزشی هرات گلیه مند هستند.

با این همه مسوولان آمریت ورزشی هرات تاکید میکنند، نبود بودجه دست آنان را بسته است، به گفته ضیاالحق ضیا معاون فنی آمریت ورزشی هرات هرچند سفر تیم بایسکل رانی هرات به ایران جنبه رسمی نداشته اما آنان از این ورزشکاران پشتبانی نموده اند.

این در حالیست که همواره ورزشکاران هرات از بی توجهی حکومت مرکزی نبست اوضاع ورزشی این ولایت انتقاد نموده اند، آنچه دیده میشود حکومت تا کنون به چالش های ورزشکاران هرات توجه چند انی ننموده است.