نگرانی از حضور کمرنگ زنان و عدم اشتراک نامزدان در سه ولسوالی هرات
نگرانی از حضور کمرنگ زنان و عدم اشتراک نامزدان در سه ولسوالی هرات

حضور کمرنگ زنان و عدم اشتراک نامزدان در سه ولسوالی هرات نگرانی شورای ولایتی و فعالان مدنی این ولایت را در پی داشته است. فهرست ابتدایی نامزدان شورای ولسوالی ها دو روز پیش از سوی کمیسیون انتخابات کشور اعلام شد. بر این اساس از ولایت هرات؛ ۳۲۱ نفر خود را نامزد کرده که نام یک […]

حضور کمرنگ زنان و عدم اشتراک نامزدان در سه ولسوالی هرات نگرانی شورای ولایتی و فعالان مدنی این ولایت را در پی داشته است.

فهرست ابتدایی نامزدان شورای ولسوالی ها دو روز پیش از سوی کمیسیون انتخابات کشور اعلام شد. بر این اساس از ولایت هرات؛ ۳۲۱ نفر خود را نامزد کرده که نام یک نفر از فهرست حذف شده است. داوود صدیق زاد رییس کمیسیون انتخابات در هرات میگوید از میان ۳۲۰ نامزد ۱۴۷ نفر به شورای ولسوالی ها راه خواهند یافت.

در میان فهرست ۳۲۰ نفری نامزدان شورای ولسوالی ها؛ تنها ۱۹ نفر شان زنان هستند؛ در ۱۰ ولسوالی هیچ زنی در انتخابات خود را نامزد نکرده و در ولسوالی های زیر کوه،پشت کوه، و فرسی به دلیل نا امنی  ها هیچ نامزدی در انتخابات شورای ولسوالی ها سهم نگرفته است.

در این میان مشخص نبود حدود صلاحیت ها، حقوق و امتیازات اعضای شورای ولسوالی ها؛ نگرانی جدی فعالان مدنی هرات را به بار آورده است.

اعضای شورای ولایتی وفعالان مدنی هرات نگران تامین امنیت انتخابات به ویژه در ولسوالی ها هستند. قرار است انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها تا چند ماه دیگر در سراسر کشور برگزار شود.