راه اندازی مسابقات سرکس در هرات
راه اندازی مسابقات سرکس در هرات

دفتر سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان در ولایت هرات مسابقات سرکس و چاگلنگ را میان ۱۲۰ تن از دانش آموزان مکاتب و کودکان کمپ های بیجا شده های داخلی راه اندازی کرده است. جلیل احمد نورزایی مسوول دفتر سرکس هرات میگوید قرار است ۶تن از چهره های برتر این مسابقات شناسایی و برای انجام نمایش […]

دفتر سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان در ولایت هرات مسابقات سرکس و چاگلنگ را میان ۱۲۰ تن از دانش آموزان مکاتب و کودکان کمپ های بیجا شده های داخلی راه اندازی کرده است.

جلیل احمد نورزایی مسوول دفتر سرکس هرات میگوید قرار است ۶تن از چهره های برتر این مسابقات شناسایی و برای انجام نمایش های سرکس به ولایت های مختلف افغانستان و شماری از کشورهای همسایه فرستاده شوند.

این کودکان  و نوجوانان امیدوارند تا روزی بساط جنگ و خون ریزی از کشور برچیده شود، آنان معتقدند سرکس ورزشی است که میتواند همدلی را میان نسل جدید ایجاد کند، این کودکان از دولت میخواهند تا امنیت شهروندان کشور را تامین نموده و فضای را برای آموزش کودکان مهیا سازد

با این همه مسوولان معارف هرات که در این همایش اشتراک نموده اند باور دارند برپایی این چنین برنامه های برای رشد استعداد کودکان و جوانان به ویژه در حوزه اموزش میتواند موثر باشد.