آغاز کار عملی نه پروژه انکشافی در هرات
آغاز کار عملی نه پروژه انکشافی در هرات

کار ۹ پروژه انکشافی در نقاط گوناگون هرات بگونه همزمان آغاز شد؛ مسوولان شهرداری هزینه این پروژه ها را ۳۶ میلیون افغانی عنوان میکنند اعضای شورای مشورتی شهرداری میگویند؛ کار پروژه های انکشافی باید ۶ ماه پیش آغاز میشود؛ حالا هم با زمان اندک باقی مانده تا پایان سال مالی؛ دشوار بنظر میرسد که پروژه […]

کار ۹ پروژه انکشافی در نقاط گوناگون هرات بگونه همزمان آغاز شد؛ مسوولان شهرداری هزینه این پروژه ها را ۳۶ میلیون افغانی عنوان میکنند

اعضای شورای مشورتی شهرداری میگویند؛ کار پروژه های انکشافی باید ۶ ماه پیش آغاز میشود؛ حالا هم با زمان اندک باقی مانده تا پایان سال مالی؛ دشوار بنظر میرسد که پروژه های انکشافی باقی مانده در هرات اجرایی شود.

بحران سرپرستی و تاخیر چند ماهه در منظور شدن بودجه شهرداری هرات سبب شد؛ کار تمامی پروژه انکشافی در این شهر متوقف شود. هم اکنون ۶۰ پروژه از بودجه شهرداری و ۲۰ پروژه از بودجه خارجی آغاز نشده و کارش متوقف است.

با این حال باشندگان مناطقی که پروژه ها در آن آغاز شده؛ خواهان اجرای با کیفیت کار آنها هستند.