نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در هرات
نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در هرات

وجود جنگ افزار های غیر قانونی در نزد افراد غیر مسوول سبب افزایش نا امنی ها در هرات شده است. این در حالیست که حوالی ساعت ۹ شنبه شب؛ دو مرد موتور سایکل سوار بر محافظان امنیتی دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در هرات گلوله باری کرده اند. گواهان رویداد میگویند؛ محافظان این دفتر برای […]

وجود جنگ افزار های غیر قانونی در نزد افراد غیر مسوول سبب افزایش نا امنی ها در هرات شده است. این در حالیست که حوالی ساعت ۹ شنبه شب؛ دو مرد موتور سایکل سوار بر محافظان امنیتی دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در هرات گلوله باری کرده اند. گواهان رویداد میگویند؛ محافظان این دفتر برای مدتی با حمله کنندگان درگیر شده و بر آنان تیر اندازی کرده اند؛ اما در نهایت حمله کنندگان پس از زخمی نمودن یکی از محافظان فرار کرده اند.

در گرد و پیش این دفتر چندین دوربین مدار بسته امنیتی وجود دارد که تصویر حمله کنندگان و لحظه وقوع این رویداد را ضبط کرده است؛ هرچند آثار گلوله حمله کنندگان بر درب ورودی این دفتر دیده میشود؛ اما محافظان دفتر اجازه تصویر برداری نمیدهند. آگاهان امور باورند؛ وجود جنگ افزار های غیر قانونی در نزد افراد غیر مسوول؛ یکی از علت های افزایش نا امنی ها در هرات است.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات میپذیرد که جنگ افزار های غیر قانونی در نزد افراد غیر مسوول وجود دارد؛ اما از گردآوری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میل انواع گوناگون جنگ افزار های سبک و سنگین در جریان سالهای پسین خبر میدهد.

حدود یکسال پیش نیز حمله کنندگان با گلوله باری بر محافظان دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در هرات؛ یکی از محافظان این دفتر را کشتند و جنگ افزار او را نیز با خود بردند. به باور آگاهان یکی از راهکار های پیشگیری رویداد هایی مانند این؛ گرد آوری جنگ افزار های غیر قانونی از نزد افراد غیر مسوول است.