بازداشت ولسوال پیشین پرچمن فراه از سوی نیروهای امنیت ملی
بازداشت ولسوال پیشین پرچمن فراه از سوی نیروهای امنیت ملی

ولسوال پیشین ولسوالی پرچمن ولایت فراه با پانزده تن از محافظین مسلح اش از سوی نیروهای ویژه امنیتی بازداشت و به کابل انتقال داده شده است. مسوولان امنیتی در این ولایت میگوید داود مبارز پس از شکایت مردم این ولسوالی به اتهام ظلم بر مردم و قانون شکنی بر اساس حکم قوه قضایه بزداشت شده […]

ولسوال پیشین ولسوالی پرچمن ولایت فراه با پانزده تن از محافظین مسلح اش از سوی نیروهای ویژه امنیتی بازداشت و به کابل انتقال داده شده است.

مسوولان امنیتی در این ولایت میگوید داود مبارز پس از شکایت مردم این ولسوالی به اتهام ظلم بر مردم و قانون شکنی بر اساس حکم قوه قضایه بزداشت شده است. ناصر مهری سخنگوی والی فراه میگوید دوسیه های داود مبارز به دادستانی عالی کشور سپرده شده است.

با اینکه چند روز قبل مخالفین مسلح دولت مدعی شدند که داود مبارز با سلاح و امکانات نظامی و افراد تحت امرش به طالبان مسلح پیوسته است اما شورای ولایتی این ولایت این مسله را رد می کند. خیر محمد نورزایی عضو این شورا میگوید فرمانده پولیس و مدیر امنیت ملی ولسوالی پرچمن که برادران مبارز هستند چند روز قبل با تجهیزات نظامی خود به طالبان پیوستند.

مسوولین در شورای ولایتی تائید می کنند که بارها از زورگویی و قانون شکنی تیم داود مبارز ولسوال اسبق ولسوالی پرچمن به آنها شکایت شده بود.

داود مبارز حدودْ ده سال قبل بعد از کشته شدن پدرش سلیم مبارز ولسوال پرچمن فراه به حیث ولسوالی پرچمن تعین گردیده بود، که سال ګذشته از سمت برکنار گردید. پیش از این نیز بارها فعالین مدنی و باشندگان فراه از کارهای فراه قانونی داود مبارز شکایت کردند.