آغاز کار فاز پنجم خشت فرش مسجد جامع بزرگ هرات
آغاز کار فاز پنجم خشت فرش مسجد جامع بزرگ هرات

فاز پنجم خشت فرش مسجد جامع بزرگ هرات به مساحت یک هزار و پنجصد مترمربع آغاز گردید. با  گذاشت بیش از یک سال کار خشت فرش فاز پنجم مسجد جامع بزرگ هرات به مساحت بیش از ۱۵۰۰ مترمربع آغاز گردید، به گفته آریا رووفیان رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، خشت فرش این بخش از […]

فاز پنجم خشت فرش مسجد جامع بزرگ هرات به مساحت یک هزار و پنجصد مترمربع آغاز گردید.

با  گذاشت بیش از یک سال کار خشت فرش فاز پنجم مسجد جامع بزرگ هرات به مساحت بیش از ۱۵۰۰ مترمربع آغاز گردید، به گفته آریا رووفیان رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، خشت فرش این بخش از مسجد جامع هرات بیش از دو میلیون افغانی هزینه در بر دارد که بودجه آن از سوی انجمن خدمتگذاران مسجد جامع هرات پرداخته میشود.

با این حال فرهنگیان هرات از آغاز فاز پنجم خشت فرش مسجد جامع این ولایت استقبال میکنند، آنان حکومت مرکزی را در قسمت اختصاص بودجه به منظور مرمت سازه های تاریخی این ولایت متهم به سهل انگاری نموده و خواستار رسیدگی بیشتر میراث های فرهنگی هستند.

اما مقام های محلی هرات از تاکید رییس جمهوری به منظور بازسازی اساسی مسجد جامع هرات خبر میدهند. آنگونه که محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید: در حال حاضر یک میلیون دالر به منظور مرمت قسمت های تخریب شده مسجد جامع اختصاص داده شده است.