انتقاد باشنده‌گان هرات از نبود ایستگاه‌های ملی بس شهری
انتقاد باشنده‌گان هرات از نبود ایستگاه‌های ملی بس شهری

باشندگان هرات از نبود ایستگاه های ملی بس شهری شکایت دارند، آنان میگویند: در فصل گرما و سرما مردم باید ساعت ها در هوای نامناسب کنار خیابان چشم انتظار رسیدن ملی بس ایستاد شوند. آنان با انتقاد از مسوولان میگویند: با گذشت چند سال تا هنوز چوک های معرف هرات از جمله، چوک شهرنو، گلها، […]

باشندگان هرات از نبود ایستگاه های ملی بس شهری شکایت دارند، آنان میگویند: در فصل گرما و سرما مردم باید ساعت ها در هوای نامناسب کنار خیابان چشم انتظار رسیدن ملی بس ایستاد شوند. آنان با انتقاد از مسوولان میگویند: با گذشت چند سال تا هنوز چوک های معرف هرات از جمله، چوک شهرنو، گلها، چهارراهی آمر یت، چهارراهی معارف و چندین ساحه مزدحم دیگر این شهر ایستگاه ندارد. آنان میگویند: شهرداری با وجود عواید میلیونی به دلایل نامشخص با گذشت چندین سال تاهنوز ایستگاه های انتظار برای مردم را نساخته است.

در این میان شورای ولایتی هرات بی ثباتی و تغییرات در مدیریت شهرداری هرات از عوامل توقف پروژه های انکشافی میداند. حبیب الله هاشمی عضو شورای ولایتی هرات تاکید دارد، باید هرچه زودتر به این چالش حاد باشندگان هرات مسوولان توجه کنند.

مسوولان محلی هرات هم از ثبت شکایات مردم در این زمنی خبر میدهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تاکید دارد، کمیسیونی متشکل از اداره های شهرداری، تصدی ملی بس و شهر سازی به هدف ساخت ایستگاه های مدُرن و معیاری جهت ایجاد سهولات به باشندگان تشکیل شده است و بزودی کار ساخت ایستگاه های معیاری آغاز خواهد شد.