نگرانی شورای ولایتی از افزایش نا امنی‌ها  و چالش های اقتصادی در فراه
نگرانی شورای ولایتی از افزایش نا امنی‌ها  و چالش های اقتصادی در فراه

وضعیت امنیتی و اقتصادی ولایت فراه در سه ماه گذشته در بدترین وضعیت ممکن قرار داشته است. مسوولین شورای ولایتی این ولایت میگویند تا زمانیکه امنیت تامین نشود کار ساخت بسیاری از پروژه ها در ولسوالی ها و حتی مرکز همچنان متوقف خواهد ماند.  فرید بختور رئیس این شورا که در مراسم گزارش دهی صحبت […]

وضعیت امنیتی و اقتصادی ولایت فراه در سه ماه گذشته در بدترین وضعیت ممکن قرار داشته است. مسوولین شورای ولایتی این ولایت میگویند تا زمانیکه امنیت تامین نشود کار ساخت بسیاری از پروژه ها در ولسوالی ها و حتی مرکز همچنان متوقف خواهد ماند.  فرید بختور رئیس این شورا که در مراسم گزارش دهی صحبت می کرد تاکید کرد که تمام این موارد به مسوولان محلی و مرکز گزارش داده اند اما نتیجه مطلوبی از ان نگرفته اند.

در همین حال عبدالصمد صالحی منشی شورای ولایتی این ولایت تاکید می کند که نا امنی های اخیر باعث شده تا کارهای اقتصادی در این ولایت با چالش های زیادی روبر شود.

از سوی هم عبدالبصیر سالنگی والی فراه در این نشست از تمام ادارات دولتی و شورای ولایتی فراه خواهان تطبیق قوانین شد. او نا امنی ها و گسترش فعالیت های تروریستی دولت پاکستان توسط مخالفین مسلح دولت در فراه را  از عمده ترین چالش های عنوان کرد.

در همین حال بزرگان قومی دولت را به بی کفایتی و عدم توجه به زندگی غیر نظامیان  متهم می کنند.

 

در این نشست بزرگان قومی ادارات دولتی فراه را نیز متهم به قانون شکنی کردند، و از والی و شورای ولایتی فراه خواهان برخورد با مسوولین این ادارات شدند.