مقامات محلی در ولایت هرات از بازداشت دو تن به اتهام اختطاف یک دختر۱۴ ساله در شهر هرات خبر می دهند.  نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندان امنیه این ولایت می گوید افراد بازداشت شده  چهار ماه قبل از منطقه شورخانه شهر هرات این دختر را اختطاف و سپس به کابل انتقال دادند. وی افزود: دختر ربوده […]

مقامات محلی در ولایت هرات از بازداشت دو تن به اتهام اختطاف یک دختر۱۴ ساله در شهر هرات خبر می دهند.

 نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندان امنیه این ولایت می گوید افراد بازداشت شده  چهار ماه قبل از منطقه شورخانه شهر هرات این دختر را اختطاف و سپس به کابل انتقال دادند.

وی افزود: دختر ربوده شده مدعی است پس از اینکه به کابل ازسوی آدم ربایان که برادر نیز می باشند انتقال گردید چندین بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

سخنگوی قوماندانی امنیه می گوید هفته گذشته این دختر از سوی آدم ربایان به هرات انتقال گردید و عصر روز شنبه در یک عملیات از سوی کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه این ولایت  از منطقه پاین آب شهر هرات از جنگ رباینده گان آزاد شد و اسامی غلام فاروق و میرزا باشنده گان منطقه شورخانه به این اتهام بازداشت گردیدند.

 بنا به اظهارات وی تحقیقات از افراد بازداشت شده از سوی پولیس ملی آغاز گردیده است.

طی یک ماه گذشته بیش از ۱۲ تن به اتهام آدم ربایی در شهر هرات از سوی ارگان های امنیتی بازداشت شدند.

طی سال جاری این دومین مورد تجاوز جنسی آدم ربایان بالای دختران ربوده شده در ولایت هرات می باشد.

پنج ماه قبل یک دختر ۱۸ ساله از ولسوالی انجیل ولایت هرات از سوی سه فرد مسلح ناشناس اختطاف شد و بعد از سه ماه اسارات رها گردید.

مسوولین شفاخانه این ولایت تائید کردند که چندین بار این دختر از سوی آدم ربایان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

در عین حال اخیرا نماینده گان خانم در ولسی جرگه کشور نیز از افزایش تجاوزات جنسی بالای دختران در کشور اظهار نگرانی کردند. ث هرات