کمرنگ شدن هنر موسیقی بومی در غور
کمرنگ شدن هنر موسیقی بومی در غور

هنر موسیقی بومی در ولایت غور به باد فراموشی سپرده شده است. شماری از هنرمندان و نواخته‌گان در غور با انتقاد از دولت مرکزی می‌گویند: عدم توجه مسوولین اطلاعات و فرهنگ و نفوذ فرهنگ‌های بیگانه سبب افت این فرهنگ درینه شده است. آنان همچنان می‌گویند: جای آلات موسیقی دوتار، سه تار، دایره، زیر بغلی، آرمونیه […]

هنر موسیقی بومی در ولایت غور به باد فراموشی سپرده شده است. شماری از هنرمندان و نواخته‌گان در غور با انتقاد از دولت مرکزی می‌گویند: عدم توجه مسوولین اطلاعات و فرهنگ و نفوذ فرهنگ‌های بیگانه سبب افت این فرهنگ درینه شده است.

آنان همچنان می‌گویند: جای آلات موسیقی دوتار، سه تار، دایره، زیر بغلی، آرمونیه و رباب شان را موسیقی‌های بیگانه گرفته است.

موسیقی محلی و اصیل غوری‌ها که جزیی از فرهنگ‌های قدیمی این ولایت است رو به فراموشی است. درهمین حال جوانان و فرهنگیان غوری، فراموش شدن موسیقی محلی  در این  ولایت را ضربه محکم بر ارزش‌های فرهنگی وهنری یک جامعه مى‌دانند. آنان از حکومت می‌خواهند که در برابر از بین رفتن ارزش‌های محلی سکوت اختیار نکنند.

بیشتر آلات موسیقى رایجی که از سال ها قبل در این ولایت ساخته میشد، دیگر ساخت آن رونقی ندارد. مقام‌های محلى غور نیز کمرنگ شدن هنر موسیقی را تایید می‌کنند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با انتقاد از مسوولین اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: آنچنانی که باید به فرهنگ و هنر توجه شود، نمی‌شود.

به باور آگاهان مسایل فرهنگی، هجوم سرسام آور رسانه‌ها و انعکاس موسیقی‌های غربی، عدم حمایت دولت مرکزی در راستای تقویت این فرهنگ کهن از جمله دلایلی است که سبب کم رنگ شدن موسیقی محلی در این ولایت است.