حمایت از زنان بی سرپرست و قربانیان جنگ در هرات
حمایت از زنان بی سرپرست و قربانیان جنگ در هرات

گروهی از فعالان حقوق زن به همکاری یک موسسه غیر دولتی، کارزاری را به هدف دادخواهی برای اشتغال زایی به زنان بی سرپرست و قربانیان جنگ راه اندازای کرده‌اند. غلام فاروق راسب  برگزار کننده این کارزار می‌گویند؛ هدف آنها از ایجاد این کارزار آگاهی دهی، ارایه معلومات به مردم و دادخواهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی […]

گروهی از فعالان حقوق زن به همکاری یک موسسه غیر دولتی، کارزاری را به هدف دادخواهی برای اشتغال زایی به زنان بی سرپرست و قربانیان جنگ راه اندازای کرده‌اند.

غلام فاروق راسب  برگزار کننده این کارزار می‌گویند؛ هدف آنها از ایجاد این کارزار آگاهی دهی، ارایه معلومات به مردم و دادخواهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان بی سرپرست و زنان قربانی جنگ است.

از سویی هم شماری از فعالان حقوق زن در هرات تاکید دارد، باید برای زنان بی سرپرست و قربانیان جنگ؛ در پرژه‌های بزرگ ملی مانند تاپی زمینه کار فراهم شود. این شمار از فعالان حقوق زن از حکومت می‌خواهند، زمینه کار و رشد اقتصادی را برای زنان بی پرست فراهم کند.

در همین حال شماری از دختران ورزشکار که در بخش مسابقات والیبال این کارزار اشتراک کرده‌اند، امید دارند از این طریق بتوانند برای زنان بی سرپرست و قربانیان جنگ‌ها دادخواهی کنند.

با این همه حمید الله کبیر  آمر ورزشی هرات ، راه اندازی مسابقات ورزشی را در آگاهی دهی به مردم تاثیر گذار می‌داند.

گفتنی است که این مسابقات ورزشی که بخشی از این کارزار است، با حضور ۶ تیم والیبال دختران آغاز شد و در نهایت دو تیم برتر برای کسب مقام نخست در روز پایانی مسابقات باهم به رقابت پرداختند.