قهرمانی ملی پوشان ویلچر بسکتبال هرات در مسابقات زمستانی
قهرمانی ملی پوشان ویلچر بسکتبال هرات در مسابقات زمستانی

ملی پوشان ویلچر بسکتبال آقا و بانو پارا المپیک هرات  در ترکیب تیم ملی به رقابت های انتخابی آسیایی به کشور  تایلند اعزام شدند. تیم های ویلچر بسکتبال آقایان و بانوان پارا المپیک هرات در رقابت های ملی ویلچر بسکتبال زمستانی کشور به قهرمانی رسیدند و دو تیم با دیدارهای جذاب و دیدنی که از […]

ملی پوشان ویلچر بسکتبال آقا و بانو پارا المپیک هرات  در ترکیب تیم ملی به رقابت های انتخابی آسیایی به کشور  تایلند اعزام شدند. تیم های ویلچر بسکتبال آقایان و بانوان پارا المپیک هرات در رقابت های ملی ویلچر بسکتبال زمستانی کشور به قهرمانی رسیدند و دو تیم با دیدارهای جذاب و دیدنی که از خود به نمایش گذاشتند با بدست آوردن دو کاپ قهرمانی به هرات برگشتند.

نادر شاه حیدری رییس پارا المپیک هرات می‌گوید: این رقابت‌ها به منظور انتخاب چهره‌های برتر جهت دعوت به تیم ملی ویلچر باستکبال افغانستان در پایتخت برگزار گردیده بود که در این میان هفت از بازیکنان تیم منتخب ویلچر باسکتبال بانوان و آقایان هرات همراه با دو مربی در ترکیب تیم ملی کشور راهی مسابقات پارا المپیکی آسیا در کشور تایلند شدند، که در صورت صعود از گروه‌شان به مسابقات پارالمپیک بررازیل راه خواهند یافت.

هرات سال پر دستاوردی را در حال سپری کردن است، حمیدالله کبیر آمر تربیت بدنی و ورزش هرات می‌گوید: ورزشکاران در رشته‌های مختلف طی سال روان بیش از ۱۰ رشته مختلف ورزشی دستاورد‌های قابل ملاحظه‌ای برای هرات کمایی نمودند.

طی سال‌های پسین ورزشکاران هرات همواره از بی توجهی حکومت مرکزی شاکی بودند، در این میان نمایندگان مردم در شورای ملی کشور تاکید می‌کنند که بارها برای ورزشکاران هرات دادخواهی نموده‌اند.