شادی باشنده‌های هرات از بهر افتتاح پروژه تاپی
شادی باشنده‌های هرات از بهر افتتاح پروژه تاپی

همزمان با برگزاری مراسم ویژه آغاز کار عملی پروژه تاپی در هرات؛ باشندگان این شهر به شادی و خوشحالی پرداختند؛ شماری از باشندگان هرات در نزدیکی محل برگزاری مراسم تاپی به چوپ بازی واتن ملی پرداخته و شادی‌شان را از آغاز کار عملی پروژه تاپی به نمایش گذاشتند. مردم افغانستان بیش از ۳۰ سال است […]

همزمان با برگزاری مراسم ویژه آغاز کار عملی پروژه تاپی در هرات؛ باشندگان این شهر به شادی و خوشحالی پرداختند؛ شماری از باشندگان هرات در نزدیکی محل برگزاری مراسم تاپی به چوپ بازی واتن ملی پرداخته و شادی‌شان را از آغاز کار عملی پروژه تاپی به نمایش گذاشتند.

مردم افغانستان بیش از ۳۰ سال است که چشم انتظار آغاز کار عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان؛ و عبور این خط انتقال گاز از میسر کشور هستند؛ مسله‌ای که به یک رویای دست نیافتی برای مردم مبدل شده بود؛ اما پس از بهرداری از سد دوستی افغانستان؛ آغاز کار عملی خط انتقال گاز تاپی در خاک کشور، روزنه امید تازه‌ای در دل مردم ایجاد کرده است.

در حالی هرات امروز میزبان مقام‌های عالی ربته چهار کشور عضو پروژه تاپی بود؛ آگاهان امور اقتصادی و سیاسی به تاثیرات مثبت پروژه تاپی بر اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور باور دارند.