دو تن از استادان دارلمعلمین ولایت غور از سوی محافظین والی این ولایت به شدت لت و کوب شدند. سید عبدالقیوم سادات یکتن از این معلمین می گوید زمانیکه از یک جاده فرعی به جانب ساختمان دارلمعلمین در حرکت بود از سوی موتر های تعقیبی والی غور به زمین انداخته شد و شانه اش زخمی […]

دو تن از استادان دارلمعلمین ولایت غور از سوی محافظین والی این ولایت به شدت لت و کوب شدند.

سید عبدالقیوم سادات یکتن از این معلمین می گوید زمانیکه از یک جاده فرعی به جانب ساختمان دارلمعلمین در حرکت بود از سوی موتر های تعقیبی والی غور به زمین انداخته شد و شانه اش زخمی گردید.

وی افزود: پس از نیم ساعت در حالی که در ساختمان دارلمعلمین در حال تدریس بوده محافظین والی  وارد ساختمان شدند و او را به شدت مورد لت کوب قرار داند.

بنا به اظهارات وی سپس محافظین والی وی را داخل موتر نظامی بردند و در آنجا نیز مورد لت کوب قرار گرفته است.

وی علاوه کرد زمانیکه دیگر معلمین برای رهای وی از نزد محافظین والی به درب ساختمان آمده بودند یکی دیگر از معلمین از سوی محافظین والی لت کوب شد و پس از آن وی از دست آنها رها گردید.

وی می گوید تاکنون علت دقیق لت کوب وی  مشخص نیست.

وی از وزارت معارف افغانستان خواست تا این موضوع را جدی بگیرد و عاملین لت کوب معلمین را بازداشت نماید.

در عین حال عبدالله محبوبی معاون تدریسی دارلمعلمین ولایت غور با تائید این خبر می گوید دو تن از معلمین این دارالمعلمین از سوی محافظین به شدت لت و کوب شدند.

وی نام های این معلمین را سید عبدالشکور و سید عبدالقیوم سادات عنوان کرد.

بنا به اظهارات وی عصر روز یک شنبه با اشتراک تمام استادان این دارلمعلمین جلسه اضطراری جهت بررسی این موضوع برگزار گردید.

اقای محبوبی می گوید استادانی که از سوی محافظین والی مورد لت کوب قرار گرفتند خواهان آن هستند تا محافظین والی به حارنوالی معرفی شوند.

یکی از مسوولین امنیتی درولایت غور که نخواست نامش فاش شود با تائید این خبر گفت که والی غور به تمام مسوولین هدایت داده است تا در این مورد به رسانه های خبری صحبت نکنند و خودش نیز این کار را نخواهد کرد.

بنا به اظهارات وی طی سه ماه گذشته این دومین باری است که محافظین والی غور افراد غیر نظامی را مورد لت کوب قرار می دهند.

در همین حال اکرام الدین رضا زاده معاون والی غور می گوید تاکنون چنین گزارشی به وی نرسیده است.

بنا به اظهارات وی هیچ کس حق ندارد کسی را بدون موجب لت کوب و بازداشت نماید.

معاون والی غور می گوید در صورتیکه محافظین والی غور دو تن از استادان دارلمعلمین را لت و کوب کرده باشند باید به جزای اعمالشان برسند.

طی سال جاری این اولین مورد لت کوب استادان از سوی افراد با نفوذ در حوزه غرب افغانستان نیست.

پیش از سربازان قوماندانی امنیه ولایت فراه نیز یک معلم را در شهر فراه به شدت لت کوب کرده بودند. ث هرات