نگرانی از افزایش خشونت علیه بانوان در هرات
نگرانی از افزایش خشونت علیه بانوان در هرات

یک خانم میان سال سه شنبه شب در هرات جان خود را از دست داده است. مسوولان فرماندهی پولیس هرات با تایید این خبر می‎گویند: این زن توسط شوهرش به قتل رسیده و قاتل پس از انجام قتل فرار کرده است. امامسوولان بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند؛ تا کنون علت کشته شدن این خانم مشخص نیست. […]

یک خانم میان سال سه شنبه شب در هرات جان خود را از دست داده است. مسوولان فرماندهی پولیس هرات با تایید این خبر می‎گویند: این زن توسط شوهرش به قتل رسیده و قاتل پس از انجام قتل فرار کرده است.

امامسوولان بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند؛ تا کنون علت کشته شدن این خانم مشخص نیست. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات تاکید دارد که بگونه میانگین در هر روز دو مورد زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند،به  بخش عاجل این نهاد مراجعه می‌کنند.

افزایش خشونت‌ها در برابر زنان و بی پروایی نهادهای مربوط به ویژه ریاست امور زنان  در این زمنیه، نگرانی شماری از اعضای زن شورای ولایتی هرات را در پی داشته است .

سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید: نهادهای مسوول در زمینه کاهش خشونت ها در برابر زنان عملکرد قابل قبولی نداشته اند.

این در حالی است که زنان در هرات همواره مورد خشونت‌های خانوادگی قرار گرفته و رنج می‌برند.