بی باوری شصت درصدی  باشندگان هرات به پروسه انتخابات 
بی باوری شصت درصدی  باشندگان هرات به پروسه انتخابات 

شصت و یک درصد از شهروندان هرات حاضر نیستند در انتخابات سال آینده شرکت کنند. نتایج یک پژوهش تازه که از سوی شبکه آریانا نیوز در هرات صورت گرفته نشان می‌دهد که عدم شفافیت در روند رای‌‌دهی، تقلب‌‌های انتخابات قبلی ریاست جمهوری، ناامنی و زورگویی‌های فرماندهان محلی از مهمترین عواملی است که مردم را به […]

شصت و یک درصد از شهروندان هرات حاضر نیستند در انتخابات سال آینده شرکت کنند. نتایج یک پژوهش تازه که از سوی شبکه آریانا نیوز در هرات صورت گرفته نشان می‌دهد که عدم شفافیت در روند رای‌‌دهی، تقلب‌‌های انتخابات قبلی ریاست جمهوری، ناامنی و زورگویی‌های فرماندهان محلی از مهمترین عواملی است که مردم را به پای صندوق‌های  رای‌دهی نخواهد برد.

در این تحقیق که از حدود دو هزار تن و از اقشار مختلف در شهر و پانزده ولسوالی این ولایت صورت گرفته شصت و یک درصد به دلیل بی باوری به انتخابات، تقلب‌های انتخابات ریاست جمهوری گذشته، نا امنی و مداخله احزاب سیاسی و عدم شفافیت در روند انتخابات حاضر نیستند تا در انتخابات پیش رو شرکت کنند.

در این تحقیق از مردم پرسیده شده است که شما چه میزان به انتخابات باور دارید که شصت و پنج درصد گزینه خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. همچنان پنجاه درصد از شهروندان هرات نبود امنیت را مانع شرکت خود در انتخابات عنوان کردند.

بیش از چهل درصد دیگر از باشندگان هرات گفته‌اند که به دلیل تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حاضر نیستند به انتخابات شرکت کنند. همچنان ۴۹ درصد از  شرکت کننده‌گان همه پرسی مداخله احزاب سیاسی را عاملی برای شرکت نکردن در انتخابات سال آینده عنوان می‌کنند. همچنان سی و هفت درصد از بانوان نیز به دلیل مشکلات خانواده‌گی و نبود امنیت در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اما از سوی دیگر ۳۹ درصد از باشندگان هرات گفته‌اند که برای نهادینه سازی دیموکراسی حاضر هستند تا در انتخابات شرکت کنند.

در همین حال برخی دیگر گفته‌اند که غیر سیاسی شدن کمیسیون مستقل انتخابات، تبلیغات رسانه‌ای و اعتماد سازی دولت نسبت به شفافیت انتخابات باعث خواهد شد تا در تصمیم خود در زمان انتخابات بهتر فکر کنند.

با این همه گلا جان صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان می‌گوید: برای اعتماد سازی میان مردم و کمسیون و پروسه رای‌دهی تلاش بیشتری خواهند کرد.

از سوی هم شماری از نمایندگان هرات در پارلمان تاکید می‌کنند که اگر کمسیون مستقل انتخابات خواسته باشه به مانند سال‌های گذشته انتخابات را برگزار کنند اعتماد مردم نسبت به حکومت از بین خواهد رفت و این باعث بروز فاجعه در کشور خواهد شد.

با این حال مسوولین امنیتی در هرات تاکید می‌کنند که آماده هستند تا امنیت تمام مراکز رای‌دهی را تامین کنند. محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات می‌گوید مراکز رای‌دهی مشخص شود آنها پلان امنیتی خود را طرح خواهند کرد.

فعالین مدنی در هرات می‌گویند انتخابات‌های پیش رو برای مردم افغانستان سرنوشت ساز است و باید دولت اعتماد از دست رفته مردم نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات را دوباره با راه اندازی برنامه‌های شفاف بدست آورد.

این همه پرسی برای نخستین بار است که در هرات از سوی شبکه آریانا نیوز راه اندازی می‌شود. در این  پژوهش حدود دو هزار تن از شهروندان هرات و از اقشار مختلف که بیست درصد آنان زنان بودند شرکت داشتند.