نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان در فراه
نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان در فراه

خشونت علیه زنان در ولایت فراه نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. کبرا عظیمی رئیس امور زنان این ولایت می‌گوید: طی سال روان بیش از ۱۶۷ مورد خشونت علیه زنان در این اداره به ثبت رسیده است. به گفته وی قتل ، خود سوزی و لت کوب از مواردی است که تاکنون در فراه […]

خشونت علیه زنان در ولایت فراه نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. کبرا عظیمی رئیس امور زنان این ولایت می‌گوید: طی سال روان بیش از ۱۶۷ مورد خشونت علیه زنان در این اداره به ثبت رسیده است. به گفته وی قتل ، خود سوزی و لت کوب از مواردی است که تاکنون در فراه علیه زنان رخ داده است. به گفته وی میزان خشونت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

او همچنان تائید می‌کند که بخشی از خشونت علیه زنان ازسوی نیروهای امنیتی رخ داده است.

او در ادامه اضافه کرد:  بسیاری از خانواده‌ها مانع حضور زنان در نهاد‌های مدافع حقوق زنان می‌شوند. بگفته وی هنوز هم بیشتر بانوان زمانی‌ که بر آنها عمل خشونت بار صورت می‌گیرد به نهاد‌های مدافع حقوق زنان مراجعه نمی‌کنند.

با گذشت هر سال و افزیش خشونت‌ها در برابر زنان در ولایت فراه نگرانی فعالین مدنی این ولایت را در پی داشته است. پروین طوفان فعال مدنی  در فراه دولت را در عرصه بهبود وضع زنان ناکام عنوان می کند.

فعالین مدنی فراه عالمان دینی را نیز متهم به عدم تبلیغات در مورد حقوق اسلامی زنان از طریق منابر و مساجد می‌کنند. به گفته این افراد در صورتی که علما بخواهند می‌توانند نقش بسیار خوبی در کاهش میزان خشونت‌ها علیه زنان داشته باشند.